6. semester bachelor - Klinisk ultralydundersøgelse

Klinisk ultralyd er en fokuseret undersøgelse, der foretages i forlængelse af den objektive undersøgelse for at besvare et klinisk ja/nej spørgsmål. Ultralyd anvendes som stetoskopet, dvs. som supplement til anamnese og andre basale kliniske undersøgelser. Derved øges den diagnostiske sikkerhed samt grundlaget for visitation. Dette kursus er målrettet​ medicinstuderende.

Lærings​m​ål

  • Have et basalt kendskab til teorien bag ultralyd og forståelse for baggrunden for billeddannelsen.
  • Have kendskab til hvad klinisk ultralyd (point of care ultrasound) er i forhold til komplet ultralyd samt fordele og faldgruber ved klinisk ultralyd.
  • Kende til relevante områder, hvor klinisk ultralyd er brugbart til diagnostik.
  • Selvstændigt kunne håndtere ultralydapparatet og have kendskab til basal betjening inkl. dybde, fokus, frekvens og gain.
  • Kunne identificere normalanatomiske landmarks i abdomen (lever, galdeblære, aorta, vena cava, urinblære)
  • Kunne identificere muskler, sener, knogler, brusk med ultralyd
  • Kende standardprojektioner af skulder.

Form ​​og indhold

  • Kurset veksler mellem teori og praksis med vægten lagt på færdighedstræningen.
  • Kurset gennemgår på 4 timer den basale kliniske ultralydundersøgelse med fokus på de basale funktioner (dybde, fokus, frekvens og gain) og deres betydning for at skabe et validt billede. Fejlkilder og artefakter sættes i relief.
  • Den praktiske undervisning foregår ved, at underviseren først forklarer og demonstrerer undersøgelsesmetoder, hvorefter de studerende undersøger hinanden under supervision af underviseren. 

Målgruppe

Medicinstuderende på 6. semester bachelor ​

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø

Pr​is

Kursus betales af SUND

Tilmelding

Holdsætning af SUND

Særlige forhold

Alle studerende skal være indstill​​et på at få skannet abdomen samt ekstremiteterne. Dog må den studerende ikke lade sig scanne ved graviditet eller ved mistanke om graviditet. Dette for at undgå uro omkring graviditeten og skabe unødig ængstelse hos den gravide.

Kontakt

Kursusadministrator: Ann Petersen, 2144 9960, ann.petersen.01@regionh.dk

Kursusleder: Farsana Shaheen Khan, 9117 9496, farsana.khan@regionh.dk

Redaktør