6. semester bachelor - Ledundersøgelse

​Sygdom i og skader på bevægeapparatet er hvert år årsag til et stort antal henvendelser fra patienter i alle alders- og samfundsgrupper. Ledundersøgelser udgør derfor en betydelig del af ydelserne på de danske sygehuse. Det forventes at både læger og lægestuderende, der har deres daglige gang i klinikken kan foretage en systematisk fokuseret ledundersøgelse.

Læringsmål

Ved kursets afslutning skal den studerende:

  • Kunne foretage en fokuseret anamneseoptagelse med relation til bevægeapparatet
  • Kunne foretage en objektiv undersøgelse af over- og underekstremitetens samt ryggens led.
  • Kunne redegøre for sammenhængen mellem anamnese og objektive fund i relation til anatomi og funktion.
  • Kunne sammenfatte anamnese og objektive fund til en tentativ diagnose.
  • Foreslå tentative diagnoser pba af systematisk ledundersøgelse

Form og indhold

  • Teori veksles med praktisk træning, idet hovedvægten er på "hands on".
  • Kurset varer 5 timer
  • Kurset er en introduktion til den systematiske tankegang der anvendes i klinikken; anamnese, inspektion, palpation og funktion og som et færdighedskursus i undersøgelsesteknik.
  • Det er ikke et kursus i diagnostik, men det forventes at de studerende på baggrund af den systematiske tankegang og undersøgelse, skal kunne tilvejebringe tentative diagnoser.

Målgruppe

Medicinstuderende på 6. semester bachelor ​

St​​ed

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø

Pr​​is

Betales af SUND

Tilmelding

Holdsætning af SUND ​

Kontakt

Kursusadministrator: Ann Petersen, 2144 99600, ann.petersen.01@regionh.dk 

Kursusleder: Farsana Shaheen Khan, 9117 9496, farsana.khan@regionh.dk

Redaktør