6. semester kandidat - Informationssamtalen om den alvorlige besked - delkursus under klinisk kursus i gynækologi og obstetrik

​På dette kursus trænes kommunikation ved overbringelse af den alvorlige besked, fx uhelbredelig sygdom, inden for det gynækologiske/obstetriske speciale. Der medvirker professionelle skuespillere i samtaletræningen og undervisningen varetages i fællesskab af psykologer og læge.

Læringsmål

  • Styre og strukturere en informationssamtale med en patient/pårørende om den alvorlige besked

  • Eksplorere og inddrage patientens/den pårørendes anskuelser, interesser og følelser i samtalen

  • Udvise empati og varetage patientens/den pårørendes krisereaktion på en professionel måde

Form og Indhold

Kursusdagen varer 3,5 timer. Den teoretiske baggrund for kommunikationstræningen gennemgås af psykolog og læge indenfor specialet gynækologi/obstetrik i fællesskab, inden samtaleøvelse gennemføres.

I øvelsen er der fokus på at overbringe en alvorlig besked til en patient/pårørende samt varetage dennes emotionelle reaktioner på lægens information. Samtaleøvelsen foregår ved "live" rollespil i plenum, hvor en skuespiller agerer simuleret patient eller pårørende. Der gives feedback på samtaletræningen.

Målgruppe

Medicinstuderende 6. semester kandidat

Sted

CAMES RH, Aldersrogade 6C, 3. sal, 2100 København Ø

Pris

Obligatorisk kursus som betales af SUND

Tilmelding

Tilmelding af SUND

Særlige forhold

Der er udarbejdet et arbejdshæfte til undervisningen, som det forventes, at den studerende har læst. Arbejdshæftet kan hentes på Absalon.

Kontakt

Kursusadministrator: Ann Petersen, 2144 9960, ann.petersen.01@regionh.dk 

Kursusleder: Mie Skaarup, 5142 6406, anne.marie.skaarup@regionh.dk

Redaktør