6. semester kandidat - Kommunikation, etik og lovgivning

Kurset søger at skærpe den studerendes opmærksomhed på, at der kan og vil opstå etiske og lovgivningsmæssige problemstillinger og dilemmaer i mødet med akutte patienter og deres pårørende. I den forbindelse sørger kurset for at træne den studerende i, hvordan lægen kommunikativt kan påvirke og håndtere vanskelige og komplekse situationer. Det er hensigten, at kurset skal bygge oven på de kommunikative færdigheder, de studerende har opnået undervejs på kandidatuddannelsen.

Læringsmål

At forberede den studerende, f.eks. som forvagt i skadestuen, til i akutte situationer at håndtere de samtaler, som udfordrer lægen etisk og juridisk; her særligt relateret til Sundhedslovens afsnit III om patienters retsstilling.

1.    Den studerende kan analysere situationen og stille skarpt på følgende:

  • Hvad er på spil rent lægefagligt?
  • Hvem er involveret? – deres roller og positioner
  • Hvad er, i forbindelse med ovenstående, på spil rent juridisk og etisk?

2.    Den studerende kan afprøve en professionel samtale i en akut situation:

  • Kan strukturere og styre samtalen, her under bære sin lægefaglige autoritet.
  • Kan forstå og håndtere psykologiske reaktioner og disses betydning for samtalen.
  • Kan balancere med og håndtere ovenstående juridiske og etiske udfordringer.  

Form og Indhold

I undervisningen indgår cases omhandlende typiske og almindelige kliniske situationer, der kræver refleksion omkring etik og relevant lovgivning.

Kurset er deltageraktiverende og faciliteres af en psykologfaglig underviser, som guider de studerende gennem refleksioner og øvelser, som berører problematikkerne. Der arbejdes hovedsageligt med "live" rollespil, hvor en skuespiller agerer simuleret patient, pårørende og lignende.

Undervisningen varetages af en psykolog. Varighed 2½ time.​

Målgruppe

Medicinstuderende 6. semester kandidat​.

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø​

Pris

Obligatorisk kursus som betales af SUND

Tilmelding

Tilmelding af SUND

Særlige forhold

Der er udarbejdet et arbejdshæfte til un​dervisningen, som det forventes, at den studerende har læst. Arbejdshæftet kan hentes på Absalon.

Kontakt

Kursusadministrator: Amalie Dokkedahl, 5142 5396, amalie.dokkedahl@regionh.dk​

Kursusleder: Camilla Thamdrup, 5144 6286, Camilla.thamdrup@regionh.dk

Redaktør