6. semester kandidat - gynækologisk undersøgelse

​Den gynækologiske undersøgelse med inspektion, palpation, smeartagning, podning samt oplæggelses af IUD og UL scanning er basale lægelige opgaver. Disse færdigheder skal lægestuderende øve, under deres kliniske ophold. For at alle lægestuderende tilegner sig disse færdigheder på en ensartet og standardiseret måde er der etableret et obligatorisk gynækologisk kursus på 6. semester kandidat forud for klinikopholdet.

Læringsmål

Studenterne skal efter kurset - selvstændigt under supervision af uddannet læge kunne:

  • Angive navn og korrekt anvendelse af gynækologiske obstetriske instrumenter
  • Udføre en gynækologisk undersøgelse på fantom
  • Beskrive objektive gynækologiske fund i medicinsk terminologi
  • Udføre bimanuel eksploration med den ene hånd i vagina og anden hånd på maven på fantom
  • Foretage oplægning af spiral på fantom
  • Følge med i transvaginal UL-scanning og være rustet til superviseret at udføre scanning i klinikken

Form og indhold

  • Kurset gennemgår på 3,5 timer, vha. et standardiseret power point show med relevante sygehistorier, journaluddrag og illustrationer den gynækologiske undersøgelse
  • Praktisk træning på fantom hvad en standard gynækologisk undersøgelse forventes at indeholde, spiraloplægning og introduktion til transvaginal scanning
  • Det praktiske kursus efterfølges af et kommunikationskursus med træning i samtale med den gynækologiske patient

Målgruppe

Medicinstuderende 6. semester kandidat

Sted

CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rigshospitalet, 
Ryesgade 53B, OPG 98A,​
2100 København Ø​

Pris

Obligatorisk kursus som betales af SUND

Tilmelding

Holdsætning af SUND

Særlige forhold

Der er udarbejdet et arbejdshæfte til undervisningen, som det forventes, at den studerende har læst. Arbejdshæftet kan hentes på Absalon.

Kontakt

Kursusadministrator: Ann Petersen, 2144 9960, ann.petersen.01@regionh.dk

Kursusleder: Farsana Shaheen Khan, 9117 9496, farsana.khan@regionh.dk

Redaktør