Godt på vej i sygeplejen - Introduktionsforløb for nye sygeplejersker

Godt på vej i sygeplejen er Region Hovedstadens introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker og har fokus på de særlige behov for introduktion, træning og oplæring som en nyuddannet sygeplejerske kan have.

Læringsmål

Forløbet skal styrke nyuddannede sygeplejerskers handlekompetencer i forhold til håndteringen af akutte og kritiske situationer. Godt på vej i sygeplejen har til formål at øge patientsikkerhed ved at øge nyuddannede sygeplejerskers kompetencer i forhold til at planlægge, prioritere, koordinere og udføre sygepleje i den akutte del af patientforløbet.​

Form og Indhold

Dagene er fordelt således:

  1. Dag på CAMES Herlev: ABCDE og sepsis
  2. Dag 2 til 5 vil foregå i vilkårlig rækkefølge på CAMES RH: Hjerteinsufficiens, Lungemedicinske tilstande, Væske og elektrolytbehandling, Diabetes
  3. Dag på CAMES Herlev: Teamtræning med KBU læger den medicinske patient
  4. Dag på CAMES Herlev: Teamtræning med KBU læger med den kirurgiske patient.

Undervisningen veksler mellem korte teoretiske oplæg, diskussioner, færdighedstræning, rollespil og simulationsbaseret læring.​

Målgruppe

Nyuddannede sygeplejersker med max. 9 måneders erfaring.

Sted

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation

CAMES HE: Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 25. etage, 2730 Herlev

CAMES RH: Hammershusgade 11, 2100 København Ø

Pris

4.350 til 8.700 DKK momsfri

OBS: Nye priser i 2018. Se forneden på siden. Der er bindende tilmelding, hvilket betyder, at du efter at du har fået tildelt en plads (efter afmeldingsfristen) hæfter for kursusgebyret, hvis du afmelder dig kurset.

Tilmelding

Afdelingen melder kursisterne til via kursusportalen​

Kontakt

Spørgsmål om indhold:

Neel Steffen Palm
lise.neel.palm.steffen@regionh.dk

Pia Anette Berg
Pia.anette.berg@regionh.dk

Redaktør