Introduktionsuddannelse i infektionsmedicinsk sygepleje - simulationsdag

Kursusdag i simulation har fokus på observation og behandling af patient ved hjælp af ABCDE-systematikken samt på teamsamarbejde og kommunikation (closed loop og ISBAR).

Læringsmål

Formålet med simulationstræning er:

  • At kursisten får mulighed for at træne konkrete procedurer og færdigheder uden risici for patienten.
  • At kursisten får mulighed for at udvikle sine kompetencer i forhold til det infektionsmedicinske speciale.
  • At kursisten træner sikker kommunikation og teamtræning.

​Form og Indhold

Dagen er baseret på en blanding af workshops, casebaseret undervisning og simulationsbaseret undervisning. Indholdet i kurset er fastlagt i samarbejde med de enkelte infektionsmedicinske afdelinger i Region Hovedstaden for at sikre relevans for den enkelte afdeling.​

Simulationsdagen foregår ved, at 3-4 personer er deltagere i et scenarie, der handler om observation og behandling af en syg patient inden for det infektionsmedicinske speciale. De øvrige personer vil være observatører og få tildelt en fast opgave under scenariet. Der vil være flere simulationer i løbet af kursusdagen, så alle kursister får mulighed for at deltage. 

For at træne tværfagligt samarbejde og kommunikation er læger fra kursisternes afdelinger inviteret til at deltage på dette kursus. Lægerne er med i simulationer/debriefinger og diskussioner/refleksioner hele dagen igennem. 

Efter hver simulation følger en debriefing, der har til formål at få kursisterne til at afdække egne styrker samt områder, der kan optimeres, inden for dagens emner. Debriefingen vil foregå i fællesskab med holdets underviser.

Målgruppe

Sygeplejersker i gang med infektionsmedicinsk uddannelse.

Sted

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, opgang 1, 25. etage
2730 Herlev

Tilmelding

Afdelingen udvælger deltagerne til kurset.

Kontakt

Spørgsmål om indhold:
Cecilia Jeppesen Holsbo
cecilia.jeppesen.holsbo@regionh.dk

Spørgsmål om tilmelding:
Marie Egerod
marie.egerod@regionh.dkRedaktør