Anæstesisygeplejersker 4-6-9-15-16-17-18 måneder

Simulationsbaseret undervisning er en obligatorisk del af specialuddannelsen for anæstesisygeplejersker i Danmark. Undervisningen i Østdanmark er fælles for Region Hovedstaden og Region Sjælland. Den samlede uddannelse indeholder otte simulationsbaserede undervisningsdage, hvoraf de tre er indeholdt i det naturvidenskabelige teorimodul.

Læringsmål

Formålet med simulationsdagene er:
 • At kursisten får mulighed for at træne konkrete procedurer og færdigheder uden risici for patienten.
 • At kursisten får mulighed for at træne håndtering af sjældent forekommende kliniske situationer.
 • At kursisten får mulighed for at udvikle sine kompetencer i forhold til det komplicerede anæstesiforløb.
 • At kursisten bliver placeret i en refleksionsramme, som understøtter kobling mellem teori og praksis.
 • At kursisten bliver fortrolig med hovedprincipperne inden for kommunikation, samarbejde og ledelse, og kan demonstrere disse i forhold til teamsamarbejde mono- og tværfagligt. 

Form og Indhold

Alle simulationsdagene indeholder læringsmål for tekniske færdigheder og ikke-tekniske færdigheder. Dagene består af full-scale simulation og debriefing, plenumundervisning, workshops og færdighedstræning.

Forløb for simulationsdagene

 • 4 måneders uddannelse: Inhalationsanæstesi
 • 6 måneders uddannelse: Akut indledning og uforudsete hændelser
 • 9 måneders uddannelse: Hæmodynamik
 • 15 måneders uddannelse: Anæstesi til børn
 • 16 måneders uddannelse: Vanskelig luftvejshåndtering
 • 17 måneders uddannelse: Kritiske hændelser
 • 18 måneders uddannelse: Komplekse anæstesier, 2 dag

Målgruppe

Sygeplejersker fra Østdanmark, som er opstartet på specialuddannelsen for anæstesisygeplejersker. 

Sted

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, opgang 1, etage 25
2730 Herlev.​

Pris

Er indeholdt i specialuddannelsen.

​Tilmelding

Sker automatisk ved optagelse på specialuddannelsen for anæstesisygeplejersker.

Kontakt​

Spørgsmål om indhold: Kursusleder Maria Sandersen, maria.sandersen@regionh.dk ​

Spørgsmål om tilmelding: Kursusadministrator Rikke Pedersen, rikke.pedersen.06@regionh.dk

Redaktør