Intensiv Klinisk Kompetence I+II

​Simulationstræning er et tilbud til sygeplejersker under specialuddannelsen i intensiv sygepleje. Patientsituationer i intensiv terapi kan være svære at ”træne” i klinikken, derfor er det svært for personalegrupperne at opnå rutine i håndtering af disse hændelser i situationen.​

​Læringsmål

  • At den enkelte under vejledning afprøver sine rutiner og håndtering af den akutte intensive patient.
  • At den enkelte under vejledning får mulighed for at anvende refleksion som et redskab til at definere egne kompetencer og derved når frem til nye fokusområder i egen afdeling.
  • At den enkelte opnår selvtillid og oplever kursusforløbet som et godt uddannelsesredskab.

Form og Indhold

Kursusdagen er baseret på en blanding af teoretisk gennemgang, diskussion, workshop og simulationsbaseret træning med aktiv deltagelse af kursisterne. Dette betyder, at den enkelte kan øve sig, uden at patienten skades.

En til to læge/r har rollen som intensiv læge, som støtter sygeplejerskerne i simulationerne og i workshops. Dette for at målgruppen (sygeplejerskerne) får mulighed for at træne og diskutere tværfagligheden i simulerede situationer og på dagen tilhørende workshops.

Simulatortræningen foregår i grupper af fire personer. Et team bestående af to-tre personer, som starter simulationssessionen, med evt. mulighed for at tilkalde hjælp. Herunder support fra læge, som kan kontaktes undervejs. Resten af teamet fungerer som observatører, og er med til den efterfølgende debriefing.

​Undervisere er sygeplejersker med specialeuddannelse i intensiv sygepleje samt facilitatoruddannelse ved CAMES inden for simulationsbaseret læring.

Målgruppe

Sygeplejersker, kursister i specialuddannelsen - intensiv terapi. ​​​

Sted

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75, 25. etage
2730 Herlev.

Pris

2.400 kr.​​

Tilmelding

Afdelingen udvælger deltagerne til kurset.​​​​

Kontakt

Spørgsmål om indho ld:​
Annette Berit Larsen
annette.berit.larsen@regionh.dk 

Spørgsmål om tilmelding:
Rikke Pedersen
rikke.pedersen.06@regionh.dk

Redaktør