Instruktørkursus - Niveau 1

​Kursus for sundhedsfagligt personale, der skal undervise i simulationsbaseret træning. Du bliver i stand til at fungere som instruktør/facilitator i en full-scale simulator - dvs. at kunne skabe et læringsmiljø, hvor det er trygt at diskutere og stille spørgsmål.​

Læringsmål

  • Simulation
  • Debriefing
  • Feedback
  • Opbygning af scenarie
  • Ikke-tekniske færdigheder & patientsikkerhed
  • Voksenlæring
  • Simulation setting

Form og Indhold

Du lærer at briefe kursister, fungere som instruktør i scenariet og efterfølgende facilitere debriefing, hvor kursisterne kan diskutere og reflektere over det oplevede.​​​

Kurset består af korte indlæg, diskussion i plenum, workshops og mange simulationer og debriefinger, hvor man kan træne. Disse er efterfulgt af feedback-runder. Simulationer, debriefinger og feedback foregår i grupper med 5-6 kursister og 1 underviser. Alle vil få mulighed for at debriefe 2 gange sammen med en medkursist. Det ene scenarie vil være et videobaseret scenarie.

Målgruppe

Sundhedsfagligt personale, der skal undervise i simulationsbaseret træning.​

Sted

Kurset afholdes hos:
CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75, 25. etage
2730 Herlev

Instruktørkursus kan også afholdes hos kunden, hvis faciliteterne er egnede.

​Pris

Kr. 9.000,00 pr kursist.

I prisen indgår forplejning på kurset, middag om aftenen på første eller andendagen samt kursusmateriale.

Transport og evt. overnatning er for egen regning.

Aflysning kan ske vederlagsfrit indtil 12 uger før kursusstart. Fra 12 – 6 uger før refunderes 50 % af kursusprisen. Mindre end 6 uger før betales fuld pris.​

Datoer og tilmelding

Datoer for danske kurser finder du på Kursusportalen.

​​Tilmelding til de danske kurser sker via Kursusportalen - link:

https://kursusportalenx427141.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=39d84444-7784-44c0-88f3-77fa2baabff0&r=KursusValg.aspx?id=35125

 

Tilmelding til internationale EuSim kurser sker via www.eusim.org Kursusadministrator Birgit M. Andersen

birgit.munk.andersen@regionh.dk
Telefon: 3868 3451.

Kontakt

Kursusadministrator er Birgit M. Andersen
birgit.munk.andersen@regionh.dk
Telefon: 3868 3451.
Redaktør