Den Akut Syge Patient

Kurset er målrettet fysio- og ergoteraputer, der ønsker et kompetenceløft ift. behandling af og tilgang til den akut syge patient. Kompetencerne øges og trænes på kurset med henblik på at forbedre patientsikkerheden og kvaliteten af behandlingen i det akutte patientforløb.

Lærings​mål

Fokusområder på kurset er:

  • Introduktion til behandlingsalgoritmen ABCDE
  • ISBAR som kommunikationsform
  • Iværksættelse af behandling af den akut syge patient ud fra ABCDE
  • Mobilisering og træning med den kritisk syge patient
  • Samarbejde på tværs af teams og faggrupper
  • Videndeling af det tillærte i sin organisation

Form og indhold

Kursusdagene veksler mellem plenumlektioner med inddragelse af kursisternes viden og erfaring, workshops og træning af færdigheder i 3 simulationer.

Endvidere udarbejder kursisterne en individuelle læringsplan, som der arbejdes med i den kliniske kontekst i tidsrummet mellem kursusdag I og II.

Kurset er af 2 dages varighed fordelt således: Kursusdag I og II afvikles med ca. en måneds mellemrum, således at kursisterne i praksis afprøver og træner det tillærte.

Kursets indhold er udarbejdet via behovsanalyse i form af interviews og møder med fysio- og ergoterapeuter og ledelserne, samt undersøgelser og kortlægning af arbejdsgange. 

​Målgruppe

Fysio- og ergoterapeuter

Sted

Kurset afholdes hos:
CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, opgang 1, etage 25
2730 Herlev

Pris

Kr. 2.950,00 pr kursist

Aflysning kan ske vederlagsfrit indtil 12 uger før kursusstart. Fra 12 – 6 uger før refunderes 50 % af kursusprisen. Mindre end 6 uger før betales fuld pris.

Tilmelding

Tilmelding via Kursusportalen på dette link.

Kontakt

Spørgsmål om kursusindhold kan rettes til kursusleder Ane Ellegaard, ane.ellegaard@regionh.dk

Redaktør