Den Akut Syge Patient

Øgede kompetencer og kvalifikationer hos fysio- og ergoterapeuter styrker sikkerheden og kvaliteten for den akut syge patient. Kurset er målrettet fysio- og ergoteraputer, der ønsker et kompetenceløft ift. behandling og tidlig mobilisering i akut-behandlingen for de medicinske og kirurgiske patienter gennem træning af kommunikations- og samarbejdsevner.

Lærings​mål

Fokusområder i kurset er:

  • Iværksættelse af behandling af den akut syge patient
  • Mobilisering og træning med den kritisk syge patient
  • Sygdomslære
  • Samarbejde på tværs af teams
  • Videndeling af det tillærte i sin organisation​

Form og indhold

Kursusdagene veksler mellem plenumlektioner med inddragelse af kursisternes viden og erfaring, hands-on workshops og træning af færdigheder.

Endvidere udarbejder kursisterne individuelle læringsplaner, som de arbejder med i deres kliniske kontekst mellem kursusdag I og II.

Kurset er af 2 dages varighed fordelt således: Kursusdag I og II afvikles med en måneds mellemrum, således at kursisterne i praksis afprøver og træner det tillærte.

Kursets indhold er udarbejdet via behovsanalyse i form af interviews og møder med fysio- og ergoterapeuter og ledelserne, samt undersøgelser og kortlægning af arbejdsgange. 

​Målgruppe

Fysio- og ergoterapeuter

Sted

Kurset afholdes hos:
CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 25. etage, 2730 Herlev

Pris

Kr. 2.950,00 pr kursist

​Aflysning kan ske vederlagsfrit indtil 12 uger før kursusstart. Fra 12 – 6 uger før refunderes 50 % af kursusprisen. Mindre end 6 uger før betales fuld pris.

Tilmelding

Tilmelding via kursusportalen på dette link.

Kontakt

Spørgsmål omkring kursusindhold til den kursusansvarlige, Eva Thomas, på eva.thomas.01@regionh.dk eller telefon: 3868 2272.

Redaktør