Bliv patient- eller pårørendeunderviser

Hvis du har lyst til at fortælle om dine erfaringer som patient eller pårørende? Så kan du blive tilknyttet CAMES og herigennem bidrage til at styrke fremtidens behandling ved at gøre de sundhedsprofessionelle, der er under uddannelse, endnu klogere på patient- og pårørendeperspektivet.

Som patient- og pårørendeunderviser kan du virkelig gøre en forskel. Hvis du har mod på, og lyst til, at fortælle om dine erfaringer som patient eller pårørende, så bidrager du til, at kommunikationen mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle optimeres, så sundhedsprofessionelle i højere grad involverer og medtænker patienter og pårørende i planlægning og udførelse af behandling.

Selvom sundhedsprofessionelle taler med mange patienter og pårørende dagligt, har de nemlig sjældent mulighed for at få dybdegående feedback fra jer det handler om; nemlig patienter og pårørende. Det kan du hjælpe dem med på tryg vis igennem CAMES. 


Hvordan kommer du i gang?

Inden du starter som patient- eller pårørendeunderviser, taler vi uforpligtende sammen for at finde ud af, om det er noget for dig. Det er nemlig vigtigt, at du har et afklaret forhold til din sygdom, at du kan reflektere over dine oplevelser og kan fortælle om dem til andre.

Hvis du efter vores samtale fortsat er interesseret, deltager du i en workshop sammen med andre patient- og pårørendeundervisere. Her bliver du kvalificeret til opgaven. Du får redskaber der ruster dig til formidling af din fortælling og til at indgå i dialog.


Video: Mød patientunderviser Augusta

Mød Augusta, der fortæller hvordan hun arbejder som patientunderviser. Og hør, hvad hendes sundhedsfaglige kursister tager med sig. Filmen er støttet med midler fra TrygFonden. Stort tak til studerende og undervisere på sygeplejeruddannelsen i Hillerød (Københavns Professionshøjskole) samt Augusta Lindenhoff for at dele oplevelser og erfaringer med uddannelses-konceptet fra CAMES.


Hvordan foregår undervisningen?

Efter kvalificeringsworkshoppen vil du blive inviteret ud på en uddannelsesinstitution, hvor du fortæller studerende om, hvordan det er at leve med din sygdom, eller hvad der er betydningsfuldt for dig i mødet med sundhedsprofessionelle. Du kan også blive involveret i interviewtræning med medicinstuderende. Det hele foregår i mindre grupper, som sikrer et trygt læringsrum.

Da det er dine erfaringer, der bringes i spil, er der ikke noget facit. Du er eksperten i din egen historie. Du lægger derfor ud med din fortælling, hvorefter de studerende stiller spørgsmål og dialogen påbegyndes.

CAMES lægger vægt på, at de studerende altid hører mindst to patientfortællinger. Det gør vi for at vise, at mennesket bag sygdommen er unikt og at ikke to historier eller livsbaner er ens. Undervisningen tilrettelægges derfor med to til fire patient- eller pårørendeundervisere ad gangen, ligesom vi har en backup-funktion for at undgå aflysning af undervisningen.

Det er vores erfaring, at langt de fleste synes, at det er relevant og givende at være patient- eller pårørendeunderviser. Hvis det også gælder for dig, vil du typisk have tre til fire undervisningsgange á to timers varighed på et halvt år. Du modtager et mindre honorar for din deltagelse.


Din tryghed er vigtig for os

For os er det meget vigtigt, at du som patient- eller pårørendeunderviser føler dig godt tilpas. Det sørger vi for ved, at undervisningen foregår i en professionel ramme og i fuld fortrolighed, ligesom trygheden og tilliden sikres ved, at fortællingerne formidles til en mindre gruppe studerende/sundhedsprofessionelle ad gangen.

Én til to gange årligt inviterer CAMES til semestermøder for patient- og pårørende undervisergruppen, hvor vi følger op på erfaringer og trivsel. Du bestemmer selv, hvor meget du ønsker at deltage. Hvis du har lyst, kan du blive en del af et stærkt netværk af patient- og pårørendeundervisere.

Mange oplever, at mødet med de sundhedsprofessionelle skaber refleksion og giver dig nye perspektiver.


"I de første år var jeg stadig for medtaget mentalt til at ribbe op i det hele… Jeg skulle finde en ro indeni, før jeg kunne mestre at fortælle andre om, hvordan det er at miste livet – og få det tilbage igen.

I dag er jeg taknemlig for at blive brugt, og synes det er en oplevelse at møde alle de forskellige studerende og sundhedsprofes-sionelle. De stiller mange spørgsmål og kommer tit hen til mig bagefter for at høre mere. Jeg er sikker på, at min historie får dem til at tænke over deres rolle som sundheds-professionelle.

Jeg har også fået et dejligt netværk blandt de andre patientundervisere. Vi glæder os altid til at ses igen.

Når jeg kommer hjem, kan jeg selv mærke, at jeg har stort udbytte af at fortælle min historie. Selv om det nu ligger nogle år tilbage, at jeg havde hjertestop, har jeg selv gavn af at få vendt begivenhederne endnu en gang"

Patientunderviser Charlotte Mørck.


Kontakt

Har det vakt din interesse og ønsker du at høre mere om dine muligheder for at blive patient - og pårørendeunderviser, så kontakt:


Redaktør