Formidling af Patienter som UndervisereI de senere år er det blevet mere og mere accepteret, at patienter får en aktiv rolle i sundhedsuddannelserne. Det betyder, at studerende og sundhedsprofessionelle ikke kun lærer om patienter, men også af patienter. Særligt patienter med kroniske tilstande kan dele deres unikke ekspertise og erfaring ved at bringe deres mange personlige oplevelser og perspektiver ind i undervisningsmiljøet. Nedenfor kan du se eksempler på nogle af de seneste forskningsartikler fra både Danmark og udlandet.


CAMES formidler gerne sin viden om undervisningskonceptet

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om patienter som undervisere, holder vi gerne foredrag og workshops. Hvis du vil bestille os til noget, kan du fx lade dig inspirere af, hvor vi allerede har været ude og formidle: 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil vide mere: 

Kursusansvarlig: Judit Vibe Madsen, 29779458, judit.vibe.madsen@regionh.dk og
Kursusansvarlig: Janne Christiansen, 21632881, janne.christiansen@regionh.dk hvis du er interesseret i at høre mere.

Ekstern omtaleEksempler på forskningsresultater

Når patienter med kroniske tilstande involveres i studerendes kommunikationstræning, sættes nye perspektiver i spil, der kan styrke studerendes læring om empati som en del af transformativ læring. At lære dette sammen med patienter kan være udfordrende for de studerende. Derfor bør fakulteter og undervisere give eksplicit vejledning, som understøtter de studerendes​ læringsproces. Læs artiklen "Ignitions of empathy ...". Bemærk dog, at det kræver elektronisk adgang til videnskabelige tidsskrifter. Hvis ikke du har det, kan du se biblioteksdata her nedenfor.  

Rieffestahl AM, Risør T, Mogensen HO, Reventlow S, Morcke AM. Ignitions of empathy. Medical students feel touched and shaken by interacting with patients with chronic conditions in communication skills training. Patient Educ and Couns 2021;104:1668-73. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399120306790

 

Patientundervisere bruger forskellige undervisningsmetoder og trækker på både individualistiske og sociale perspektiver i læring. En peer-support model for uddannelse og støtte ville hjælpe med at opretholde autenticiteten af ​​patienter som undervisere. Studiet fremhæver utilstrækkelige nuværende læringsteorier til at forklare, hvordan patienter hjælper studerende med at lære. Læs artiklen "Hov patient educators help students to learn ...Bemærk dog, at det kræver elektronisk adgang til videnskabelige tidsskrifter. Hvis ikke du har det, kan du se biblioteksdata her nedenfor.

Cheng PTM, Towle A. How patient educators help students to learn: An exploratory study. Med Teach Taylor & Francis Group. 2017;39:308-14.


En systematisk gennemgang af studier giver ny viden og praktisk indsigt til læger og fakulteter om, hvordan man kan integrere aktiv patientinddragelse i deres institutioner og daglig praksis. Der gives også forslag til fokuspunkter i patientorganisationer, der ønsker at deltage i medicinsk uddannelse. Læs artiklen "Role of active patient involvement in undergraduate medical education ... "Bemærk dog, at det kræver elektronisk adgang til videnskabelige tidsskrifter. Hvis ikke du har det, kan du se biblioteksdata her nedenfor.

Dijk SW, Duijzer EJ, Wienold M. Role of active patient involvement in undergraduate medical education: a systematic review. BMJ Open 10;2020:e037217.


Patientundervisere kan hjælpe medicinstuderende med at begynde at konstruere deres faglige identitet i den præ-kliniske periode ved at støtte udforskning af og engagement i de faglige værdier, som samfundet forventer af læger. Læs artiklen "Professionel Identity Formation ...". Bemærk dog, at det kræver elektronisk adgang til videnskabelige tidsskrifter. Hvis ikke du har det, kan du se biblioteksdata her nedenfor.

Kline CC, Park SE, Godolphin WJ, Towle A. Professional Identity Formation: A Role for Patients as Mentors. Acad Med 2020;95:1578-86.

 

Et bevidst fokus på det non-verbale kropssprog, der er forbundet med empatisk indlevelse, kan hjælpe de studerende til at mindske angst og opbygge tillid til at håndtere sårbarhed i forbindelse med kommunikationstræning. Læs artiklen "Beyond words ..."Bemærk dog, at det kræver elektronisk adgang til videnskabelige tidsskrifter. Hvis ikke du har det, kan du se biblioteksdata her nedenfor. 

Plotkin JB, Shochet R. Beyond words: What can help first year medical students practice effective empathic communication? Patient Educ Couns 101:2018:2005–10.


2019
An International Association for Medical Education conference (AMEE), Wien:
3 timers workshop: Patients as teachers in undergraduate medical education: A practical approach.
Mundtligt oplæg: Patient-feedback in patient-centered communication skills training for medical students.
Nationalt Netværk for Sundhedspædagogik i Patientuddannelse og Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet konference, Nyborg:
Workshop om patientfortællinger på konference: Ord kan fange eller frigøre. Hvordan bruger vi sproget: Ordenes betydning i samtalen med og om mennesker i sygdomsforløb.

2018
AMEE, Basel: Mundtligt oplæg: Patient involvement in medical students’ communication skills training.
International Conference on Communication in Healthcare (ICCH) in Porto:
Oplæg: Patients with chronic diseases and family members of patients with dementia sharing their stories with students in healthcare professions and with health professionals.

2017
Trends in Excellent and Interdisciplinary Lifestyle, Obesity and Metabolic Research conference (LOM), København:
Mundtligt oplæg under titlen: Involvement of target groups in developing interventions: barriers and potentials in research.
International Association for Communication in Healthcare (EACH) in London :
Poster: Family members of patients with dementia sharing their stories with students in healthcare professions.
Tværprofessionelt uddannelsessymposium I Region Hovedstaden:
Oplæg: Patienter og pårørende underviser på efteruddannelser for sundhedsprofessionelle.

2016
’Where’s the Patient’s Voice in Health Professional Education 10 Years on?’ conference, Vancouver:
Mundtligt oplæg: Patients’ voices in communication training of medical students.
Poster med titlen: Relatives to patients with dementia as teachers.

2015
Demensdagene, København:
Poster med titlen: Pårørende til demente som undervisere.

2014
AMEE, Milano: Mundtligt oplæg på symposium med titlen: Patients as educators.​


Redaktør