Patienter som undervisere

På CAMES oplever vi i stort omfang, at de studerende og sundhedsprofessionelle, vi træner, gerne vil have patienter og pårørende direkte med i undervisningen. Her på siden kan du få en ide om hvorfor. Vil du selv være patient- eller pårørendeunderviser kan du læse mere her. Vil du inddrage patienter eller pårørende i din egen undervisning, kan du læse mere her. Er du mest interesseret i forskningen på feltet, så læs mere her.


CAMES har 10 års erfaring med at bringe patienter og pårørende direkte ind i uddannelsen af årligt 4000 studerende og sundhedsprofessionelle.

Fordi det allerede gør en stor forskel for både sundhedsprofessionelle og patient- og pårørendeundervisere, har CAMES arbejdet med at forfine konceptet, som i dag står stærkt og betydningsfuldt i uddannelsen af bl.a. sygeplejersker, medicinstuderende, ergo- og fysioterapeutstuderende m.fl.

Erfaringen med patientinvolvering er forskningsbaseret og inden for en bred række af sygdomme som KOL, hjertekarsygdomme, diabetes (både type 1 og 2), leddegigt, kroniske lænderygsmerter samt pårørende til mennesker med demenssygdom. Senest er vi begyndt at involvere mennesker med psykisk sygdom og pårørende til mennesker med psykisk sygdom.

Der er en stor vækst i behovet og interessen for at inddrage patienter og pårørende i undervisningen af studerende og sundhedsprofessionelle, og vi samarbejder allerede med en lang række uddannelsesinstitutioner.

 

Patienter som undervisere gør en forskel, fordi:

  • Sundhedsprofessionelle bliver bedre til at kommunikere med patienter og pårørende, og det styrker patientbehandling og mindsker risici for misforståelser
  • Involvering af patienter og pårørende allerede under studiet giver de studerende konkrete redskaber til, hvordan patienter og pårørende kan inddrages
  • Undervisning med involvering af patienter og pårørende bliver mere praksisnær og nærværende, samtidig med at evalueringerne ligger i top


"Patientunderviserne gør vores undervisning praksisnær og er et væsentligt bidrag i uddannelsen af vores studerende. De får mulighed for at træne i nogle trygge rammer, inden de første gang møder patienter på deres kliniske uddannelse. Derfor er vores samarbejde med CAMES ret værdifuldt"


(Ula Andersen, Adjunkt, Ergoterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole)


Danske Patienter har lavet en lille film, hvor Anne Marie Rieffestahl fra CAMES, forklarer lidt om patientinddragelse i undervisningen. Du kan se filmen her (bemærk at du åbner en ny side, som muligvis bruger cookies).

Du kan også læse lidt nærmere om konceptet i denne artikel fra 2019

Redaktør