Simulationstræning - Obstetrik - for ambulancebehandlerelever

​Obstetrisk simulationskursus med 2 simulationsdage på CAMES om præhospitale fødsler og akutte obstetriske tilstande. 

Simulationsdagene er udviklet specifikt til ambulancebehandlerelever, som en del af praktikken i deres uddannelse.

Målgruppe
Ambulancebehandlerelever.

Kursussted

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, Opg.1, 25.etage 
2730 Herlev

Tilmelding

Kursisterne henvises fra entreprenørerne via Region H/CHRU til CAMES Herlev.

Undervisere

Alle underviserne er uddannede jordemødre.

Kontakt

Spørgsmål omkring indhold til den kursusansvarlige: 
Kursusansvarlig Annette B. Larsen, annette.berit.larsen@regionh.dk 

Administrative spørgsmål: 
Kursusadministrator Birgit M. Andersen, birgit.munk.andersen@regionh.dk
Telefon 3868 3451Redaktør