Innovation og udvikling

Her på siden kan du få indblik i de forskellige måder, vi på CAMES bruger simulation i innovation og udvikling. Du kan også læse om CAMES' fem udviklingsenheder; CAMES Engineering, CAMES Phantom Design Lab, CAMES Digital, CAMES Robotics og CAMES AI. Har du selv et produkt, en praksis eller en teknologi, som du gerne vil have udviklet eller testet til brug for sundhedsvæsenet, er du altid velkommen til at henvende dig.


CAMES brug af simulation i udvikling og innovation

Når vi simulationstræner, så gør vi det ofte i situationer, hvor vi godt ved, hvad det gode slutresultat bør være, f.eks.at reducere utilsigtede hændelser og mindske antallet af fejl. På CAMES bruger vi også simulation i forbindelse med udvikling og innovation. Vi hjælper hospitaler, private og offentlige enheder, med at teste og afprøve nye praksisrammer, organiseringsformer og samspil. Tilsvarende har CAMES Engineering faciliteter, hvor vi tester og udvikler medico-tekniske produkter, software- og hardware. Det kan være 3D modeller af udstyr eller anatomi. Desuden er CAMES Engineering specialiseret i at opsamle og bearbejde data. Tilsvarende har vi oprettet CAMES Robotics, CAMES AI, CAMES Digital og CAMES Phantom Design Lab, der alle arbejder på at udvikle nye løsninger indenfor medicinsk undervisning med henblik på at gøre en forskel for patienter og sundhedsprofessionelle. CAMES varetager i tiltagende grad valideringsstudier og klinisk dataindsamling som forberedelse til regulatoriske godkendelser og markedstilgang. 


Få testet og udviklet jeres ideer og praksisser  

På CAMES kan vi let bruge vores simulationsudstyr og -infrastruktur til at hjælpe jer med at udvikle og innovere, fordi vi er vant til at bruge videoudstyr og særlige metoder, som gør det nemt at samle og analysere data. Vores simulationslokaler gør det muligt at kombinere en høj grad af realisme med en høj grad af kontrol og styrbarhed af situationen. Og med udvikling af scenarier kan vi teste alle de aspekter omkring udstyr og processer, som vi finder mest relevant. Med simulation er det derfor muligt at have et større antal gentagne og kontrollerede test-, udviklings- og innovationsevents indenfor kort tid. Dette vil ofte være svært og dyrt i den virkelige kliniske praksis. Test-events kan ligeledes designes systematisk og dermed undersøge og validere udstyr i alle forskellige arbejdsmodi. Samtidigt gør realismen i projektet det muligt at afdække aspekter som ikke var forudset under test-design. Eksempler på test- og udviklingsprojekter CAMES har stået for er:

  • Sundhedsplatformen i simulationsbaseret læring
  • Træning af kommunikationskompetencer med brug af virtual reality
  • Kunstig intelligens i ultralydsskanning af gravide
  • 3D modellering – 3D image - prototype lab


Innovation med CAMES
 
CAMES Engineering
CAMES Engineering har dedikerede folk, der i et større garage / maker space miljø udvikler både produkter, prototyper, software og nye teknologier i samspil med virksomheder, klinikere og hospitaler. Hvis du mangler noget, som ville kunne styrke kompetenceudviklingen på et felt, er du altid velkommen til at komme til CAMES.
Hør mere hos Morten Bo Søndergaard Svendsen, CAMES Engineering, på 2323 5265 eller mail.
 
CAMES Phantom Design Lab
Udvikler, tester og markedsfører nye kliniske træningsfantomer. Vores kapaciteter er forbundet med CAMES Engineering. Vi kan lave alt fra simple træningsmodaliteter som symåtter, over høj realistiske modeller til robotkirurgi, til patientspecifikke simulatorer på basis af fx CT eller MR skanninger. Vi laver også simple fantomer til ultralydsskanning. Vi adskiller os fra det konventionelle, ved at have curriculum og læringsmålene i centrum for vores fantomer. Læs mere om CAMES Phantom Design Lab. 
 
CAMES Digital
Understøtter den digitale omstilling i kliniske miljøer og klinisk praksis, både i relation til anvendelse af digitalt udstyr, samt kompetencer til udnyttelse af nye digitale muligheder, f.eks. i forbindelse med digitale konsultationer. CAMES Digital assisterer i hele omstillingsprocessen, praktisk kompetence træning og use-case definition, evaluering og implementering. CAMES udbyder både undervisning og konsultation, bl.a. ud fra principperne i CAMES GDP (Good Digital Practice). Træning og effekt vurdering understøttes af teknikker som immersion software, eye-tracking, heat mapping, UX og data-opsamling/analyse.
 
CAMES Robotics
Et kompetencecenter for robotkirurgisk uddannelse og uddannelsesforskning. CAMES Robotics udvikler og udbyder obligatorisk robotkirurgiske uddannelsesprogrammer for klinikere og sygeplejersker. Der udbydes træning på flere systemer. Se mere om kursus struktur og læringsmål.
 
CAMES AI
CAMES AI's hovedformål er at være forskning og test-facilitet for kunstig intelligens i begrebets bredeste forstand. Som man kan lave selvkørende biler ved at lave scenarier via computer simulation, ønsker vi at lave algoritmer til fx kvalitetsvurdering af rigtige procedurer, på basis af data fra vores simulationsudstyr og infrastruktur. Vi forbedrer algoritmer vha. simulationstest, validerer algoritmer uden fare for patienter eller deres data. Det er de færreste AI redskaber, der implementeres i klinisk praksis på grund af store regulatoriske udfordringer. Det er de samme regulatoriske udfordringer, der gør det svært at afprøve AI redskaber i klinikken for at sikre, at de bedst muligt understøtter klinikernes behov. CAMES AI har som vision, at vi vil accelerere og forbedre AI udvikling og implementering ved at teste AI redskaber i en simuleret setting, hvor vi kan skræddersy AI redskaberne således, at de bedst muligt interagerer med klinikerne og understøtter deres behov i dagligdagen. Eksempler på nuværende AI projekter på CAMES:
  • Forbedret ultralydsdiagnostik af gravide ved hjælp af AI
  • Hoftefrakturkirurgi med AI beslutningsstøtte
  • AI-baseret understøttelse af lægers læring i dermatologi
  • AI-baseret vurdering af invasive indgreb i føtalmedicin
  • Automatiseret kompetencevurdering af robotkirurger ved hjælp af AI

 

Innovation med CAMES

CAMES har dedikerede folk, der udvikler både produkter, praksisser og nye teknologier i samspil med virksomheder og hospitaler. Hvis du mangler noget, som ville kunne styrke kompetenceudviklingen på et felt, er du altid velkommen til at komme til CAMES. Måske vi kan udvikle det sammen?  

Hør mere hos Morten Bo Søndergaard Svendsen på 2323 5265 eller msve0118@regionh.dk