Innovation og udvikling

Når vi simulationstræner, så gør vi det ofte i situationer, hvor vi godt ved, hvad det gode slutresultat vil være. Det kan fx være at reducere utilsigtede hændelser eller mindske antallet af fejl. På CAMES bruger vi imidlertid også simulering i forbindelse med udvikling og innovation. Vi hjælper hospitaler og mindre enheder med at teste og afprøver nye praksisser, organiseringsformer og samspil. Tilsvarende har vi udviklet et laboratorium, hvor vi tester og udvikler medikotekniske produkter og programmer samt bruger robotics og AI til at gøre en forskel for patienter og sundhedsprofessionelle. Har du et produkt, en praksis eller en teknologi, du gerne vil have udviklet, er du derfor altid velkommen til at komme til CAMES.


Forskellige muligheder for test

Når vi på CAMES relativt let kan bruge vores simulationsinfrastruktur til også at hjælpe jer med at udvikle og innovere, så hænger det sammen med, at vi er vant til at bruge videoudstyr og særlige metoder, som gør det nemt at samle og analysere data.

Vores simulationslokaler gør det muligt at kombinere en høj grad af realisme med en høj grad af kontrol og styrbarhed af situationen. Og med udvikling af scenarier kan vi teste alle de aspekter omkring udstyr og processer, som vi finder mest relevant. 

Med simulation er det derfor muligt at have et større antal gentagne og kontrollerede test-, udvikling- og innovationsevents indenfor kort tid. Det vil ofte være svært i den virkelige kliniske praksis. 

Test-events kan ligeledes designes systematisk og dermed undersøge udstyr i alle forskellige arbejdsmodi. Samtidigt gør realismen i projektet det muligt at afdække aspekter som ikke var forudset​ under test-design.

Innovation med CAMES

CAMES har dedikerede folk, der udvikler både produkter, praksisser og nye teknologier i samspil med virksomheder og hospitaler. Hvis du mangler noget, som ville kunne styrke kompetenceudviklingen på et felt, er du altid velkommen til at komme til CAMES. Måske vi kan udvikle det sammen?  

Hør mere hos Morten Bo Søndergaard Svendsen på 2323 5265 eller msve0118@regionh.dk