CAMES repræsentationer

CAMES er fast repræsenteret både lokalt, nationalt og internationalt. Nedenfor kan du se nogle eksempler.

I​ Region Hovedstaden er CAMES bl.a. repræsenteret i

 • Uddannelsesregion Øst styregruppe vedrørende obligatoriske tværfaglige kurser i videreuddannelse
 • Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse.
 • Herlev Hospitals uddannelsesudvalg
 • Rigshospitalets videreu​ddannel​sesudvalg
 • Institutråd for Kirurgi og Intern Medicin
 • KU/SUND's 1.-3. semester Kandidatudvalg
 • Den Regionale Hjertestopkomité
 • Herlev/Gentofte Hospitals Hjertestopkomité

Nationalt er CAMES bl.a. repræsenteret i

 • Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
 • Sundhedsstyrelsens følgegruppe vedrørende specialespecifikke kurser

​Internationalt er CAMES bl.a. repræsenteret i

 • Ekspertgruppe om simulation i Association for Medical Simulation in Europe
 • Society in Europe for Simulation Applied to Health Care
 • Society for Simulation in Health Care.
 • Association for Medical Education in Europe​
 • International Society for Rapid Response Systems
Redaktør