CAMES tilbyder

​Et samarbejde med CAMES kan tilpasses jeres behov. Fx kan vi udvikle nye undervisningsforløb, simulationstræne de sundhedsprofessionelle I ønsker, benytte gennemprøvede testfaciliteter, udvikle nye praksisser, sende jer produkter fra vores Phantom Design Lab, afprøve ny teknologi eller udbrede best practice på et felt. Få indtryk af nogle af tilbuddene her på siden.
Offentlig-Private Projekter (OPP)

Om du repræsenterer en privat virksomhed eller en offentlig organisation er ikke afgørende for, om et samarbejde med CAMES vil kunne være relevant. CAMES har nemlig altid samarbejdet på tværs af sektorer, og har igennem årene opbygget mange forskellige Offentlig-Private Projekter og partnerskaber. Det tværsektorielle samspillet vil kun få højere prioritet fremadrettet - blandt andet i forhold til at styrke hele erhvervs-ph.d.-området. 

Brug af CAMES test-faciliteter 

Hvis I gerne vil have testet nyt medicinsk udstyr, så er der gode erfaringer med, at der på CAMES oprettes dedikerede træningsrum, hvor man udnytter nærheden til den kliniske praksis samt CAMES' forskningsbaserede træningskompetencer. I samme ånd stiller vi også gerne vores testfaciliteter til rådighed, fx operationsstuer, testsenge mm. så I kan afprøve ideer i tæt samspil med det sundhedspersonal, der vil skulle bruge det fremadrettet. 

Rådgivning på højeste niveau

Hvis I gerne selv vil stå for udvikling, afvikling med mere, kan I også købe CAMES' rådgivning og konsulentbistand ind på afgrænsede dele af jeres virker. I forvejen hjælper vi en række aktører med at designe, gennemføre og evaluere kurser og kompetenceudvikling ligesom vi løser konsulentopgaver og rådgiver på forskellige niveauer i offentlige og private virksomheder både i Danmark og i udlandet. 


Kontakt CAMES

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du overvejer, om vi mon kunne styrke hinanden gennem et samarbejde. 

CAMES sektion på Rigshospitalet kan nås på 38 66 46 31 eller cames.rigshospitalet@regionh.dk 

CAMES sektion på Herlev Hospital kan nås på 38 68 43 69 eller cames.gentofte-og-herlev.hospital@regionh.dk Redaktør