Samarbejde

CAMES samarbejder med en række aktører på vidt forskellige niveauer. Her kan du få indtryk af hvem og hvordan ... og måske får du selv lyst til at være med. 


CAMES forsker
Harvard, Stanford, London School of Economics, Sorbonne og Karolinska: Få indblik i CAMES' universitetssamarbejder

CAMES repræsenterer
Fra helt lokale hospitalsudvalg til det internationale Society for Simulation in Health Care: Se hvor CAMES er repræsenteret

CAMES tilbyder 
Fra udvikling og test af medicinsk udstyr i dedikerede træningsrum, til rådgivning og konsulentbistand eller køb af produkter. Se lidt af alt det CAMES tilbyder offentlige og private virksomheder udover uddannelse og træning.  

CAMES samspiller 
Som en del af Region Hovedstadens Enhed for Simulation og Læringsteknologi arbejder CAMES naturligt meget tæt sammen med Sektion for Læringsteknologi - også kendt som RegionH E-læring. Dette samarbejde bringes også i spil, når CAMES løbende arbejder for at styrke samarbejdet mellem medicinske simulationscentre i ind- og udland. Nogle af de områder, CAMES hidtil har samarbejdet inden for er blandt andet: 
  • Ortopædkirurgi
  • Ultralyd
  • Øjenoperation
  • Øreoperation
  • Koloskopi
  • Fødselsmærkediagnostik
  • Robotkirurgi