​CAMES forsker

Harvard, Stanford, London School of Economics, Sorbonne og Karolinska: Få indblik i CAMES' universitetssamarbejder

CAMES repræsent​​erer

Fra helt lokale hospitalsudvalg til det internationale Society for Simulation in Health Care: Se hvor CAMES er repræsenteret

CAMES tilby​der 

Fra udvikling og test af medicinsk udstyr i dedikerede træningsrum, til rådgivning og konsulentbistand eller køb af produkter. Se lidt af alt det CAMES tilbyder offentlige og private virksomheder udover uddannelse og træning.  

CAMES sam​​​spiller 

CAMES indgår i Region Hovedstadens enhed CAMES & E-læring​ og vi arbejder naturligt meget tæt sammen med RegionH E-læring. Dette samarbejde bringes også i spil, når CAMES løbende arbejder for at styrke samarbejdet mellem medicinske simulationscentre i ind- og udland. Nogle af de områder, CAMES hidtil har samarbejdet inden for er blandt andet: 
  • Ortopædkirurgi
  • Ultralyd
  • Øjenoperation
  • Øreoperation
  • Koloskopi
  • Fødselsmærkediagnostik
  • Robotkirurgi

​​Samarbejd med CAMES

CAMES udvikler løbende samarbejdsrelationerne med fremsynede sundhedsprofessionelle, hospitaler, medico- og tech-virksomheder, organisationer, universiteter, fonde og andre simulationsenheder i både ind- og udland. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du overvejer, om vi mon kunne styrke hinanden gennem et samarbejde. 

CAMES sektion på Rigshospitalet kan nås på 38 66 46 31 eller cames.rigshospitalet@regionh.dk 
CAMES sektion på Herlev Hospital kan nås på 38 68 43 69 eller cames.gentofte-og-herlev.hospital@regionh.dk