Samarbejde

Hvis I står overfor en udfordring, hvor simulationstræning måske vil kunne gøre en forskel, så hører vi meget gerne fra dig. CAMES har nemlig altid samarbejdet med fremsynede sundhedsprofessionelle, hospitaler, medico- og tech-virksomheder, organisationer, universiteter, fonde og andre simulationsenheder i både ind- og udland. I de kommende år vil vi udvide disse samarbejdsrelationer. Så måske vi kan komme videre sammen.


Et samarbejde med CAMES kan tilpasses jeres behov. Fx kan vi udvikle nye undervisningsforløb, simulationstræne de sundhedsprofessionelle I ønsker, benytte gennemprøvede testfaciliteter, udvikle nye praksisser, innovere produkter i CAMES' laboratorier eller engineering-enhed, afprøve ny teknologi eller udbrede best practice på et felt. Ofte vil et samarbejde udmønte sig i en kombination af flere ting. Men alt det kan vi finde ud af sammen. 

Forskningsbaseret praksis
Vælger I at samarbejde med CAMES, vil aktiviteterne næsten altid være forskningsbaserede. Og selvom CAMES har stærke forskere ansat inden for en række felter, så går vi gerne andre steder hen, så vi altid bruger de absolut bedste.  Det betyder, at I som samarbejdspartner med CAMES også vil kunne få gavn af de tætte universitetssamarbejder, vi har på CAMES. For bare at nævne nogle få udover de danske universiteter er det blandt andre:
 • Harvard Medical School, USA
 • Stanford University, USA 
 • University of California - San Fransisco, USA
 • London School of Economics, Storbritannien
 • Sorbonne, Frankrig
 • Karolinska Instituttet, Sverige

Offentlig-Private Projekter (OPP)
Om du repræsenterer en privat virksomhed eller en offentlig organisation er ikke afgørende for, om et samarbejde med CAMES vil kunne være relevant. CAMES har nemlig altid samarbejdet på tværs af sektorer, og har igennem årene opbygget mange forskellige Offentlig-Private Projekter og partnerskaber. Det tværsektorielle samspillet vil kun få højere prioritet fremadrettet - blandt andet i forhold til at styrke hele erhvervs-ph.d.-området. 

Brug af CAMES test-faciliteter 
Hvis I gerne vil have testet nyt medicinsk udstyr, så er der gode erfaringer med, at der på CAMES oprettes dedikerede træningsrum, hvor man udnytter nærheden til den kliniske praksis samt CAMES' forskningsbaserede træningskompetencer. I samme ånd stiller vi også gerne vores testfaciliteter til rådighed, fx operationsstuer, testsenge mm. så I kan afprøve ideer i tæt samspil med det sundhedspersonal, der vil skulle bruge det fremadrettet. 

Rådgivning på højeste niveau
Hvis I gerne selv vil stå for udvikling, afvikling med mere, kan I også købe CAMES' rådgivning og konsulentbistand ind på afgrænsede dele af jeres virker. I forvejen hjælper vi en række aktører med at designe, gennemføre og evaluere kurser og kompetenceudvikling ligesom vi løser konsulentopgaver og rådgiver på forskellige niveauer i offentlige og private virksomheder både i Danmark og i udlandet. 

Samspil med andre simulationscentre
Udover ovenstående arbejder CAMES også løbende for at styrke samarbejdet mellem medicinske simulationscentre i ind- og udland. Nogle af de områder, vi hidtil har samarbejdet inden for er blandt andet: 
 • Ortopædkirurgi
 • Ultralyd
 • Øjenoperation
 • Øreoperation
 • Koloskopi
 • Fødselsmærke diagnostik
 • Robotkirurgi


Faste samarbejdsrelationer

Udover ovenstående er CAMES også fast repræsenteret både lokalt, nationalt og internationalt. 


I​ Region Hovedstaden er CAMES bl.a. repræsenteret i

 • Uddannelsesregion Øst styregruppe vedrørende obligatoriske tværfaglige kurser i videreuddannelse
 • Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse.
 • Herlev Hospitals uddannelsesudvalg
 • Rigshospitalets videreu​ddannel​sesudvalg
 • Institutråd for Kirurgi og Intern Medicin
 • KU/SUND's 1.-3. semester Kandidatudvalg
 • Den Regionale Hjertestopkomité
 • Herlev/Gentofte Hospitals Hjertestopkomité


Nationalt er CAMES bl.a. repræsenteret i

 • Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
 • Sundhedsstyrelsens følgegruppe vedrørende specialespecifikke kurser


​Internationalt er CAMES bl.a. repræsenteret i

 • Ekspertgruppe om simulation i Association for Medical Simulation in Europe
 • Society in Europe for Simulation Applied to Health Care
 • Society for Simulation in Health Care.
 • Association for Medical Education in Europe
 • International Society for Rapid Response Systems