Psykiske helbredsproblemer i førskolealderen

​Forskningsleder: Professor Dr Med Anne Mette Skovgaard

​Undersøgelser af de 5-7- årige viser, at danske børn har det relativt godt i denne periode, på linje med børn fra andre Nordiske lande. Men der findes en gruppe børn med markante psykiske vanskeligheder i tiden omkring skolestat, og forskningsresultaterne viser, at der for disse børn er sammenhæng mellem at de har haft problemer med kontakt, kommunikation, opmærksomhed, aktivitet og sprogudvikling i første leveår, og en øget risiko for autisme spektrum forstyrrelser og ADHD ved 5-7 år.

Resultaterne viser også, at børn med mentale helbredsproblemer ved skolestart har øget risiko for at blive diagnosticeret med ADHD senere i skolealderen.

Redaktør