Psykiske helbredsproblemer i de første leveår

​Forskningsleder:  Professor Dr Med Anne Mette Skovgaard

​Undersøgelser af psykisk helbred hos børn under 3 år er et nyt forskningsfelt, og CCC2000 har været på forkant i den internationale forskning ved at udforske psykiske helbredsproblemer hos småbørn fra den almindelige befolkning. CCC2000 har udviklet en standardiseret registrering af sundhedsplejerskernes undersøgelser i barnets første leveår, som har gjort det muligt at kortlægge vækst, udvikling og psykisk funktion hos 0-1 årige børn med en deltagelse på over 90 %. Resultaterne viser, at spise-og søvnproblemer er de hyppigste problemer, at udviklingsproblemer forekommer hos 6 %, og problemer med forældre-barn relationen hos 8 %.

Som det første studie i verden har CCC2000 undersøgt hele spektret af psykiske vanskeligheder hos børn på 1 ½ år. Undersøgelserne blev foretaget af erfarne klinikere, og med en række standardiserede metoder, der omfatter forældreinterviews og tests af motorik, sprog, opmærksomhed, koncentration, kontakt og socialt samspil, følelsesmæssig regulering og tilknytningsadfærd. 

Resultaterne viser, at 16 % har psykiske vanskeligheder svarende til international anvendte diagnosekriterier, at omkring 7 % af neuro-udviklingsforstyrrelser, herunder forsinket generel udvikling, autismespektrum forstyrrelser og forstyrrelser af opmærksomhed og aktivitet,  ADHD.

CCC2000 har et særligt fokus på, hvordan psykiske helbredsproblemer viser sig tidligt i barndommen, og hvorvidt det er muligt at identificere specifikke områder, som forebyggelse med fordel kan rettes imod.

Forskningsresultaterne viser, at sundhedsplejerskernes undersøgelser af 0-1-årige kan bruges som udgangspunkt til at identificere småbørn i risiko for psykiske forstyrrelser ved 1½ år.

Redaktør