Vækst og spiseadfærd

Forskningsleder: Speciallæge, lektor, PhD Else Marie Olsen

Spisning og vækst er grundlæggende forudsætninger for et barns udvikling og trivsel, og derfor har vi i CCC2000 inkluderet mål for dette ved undersøgelserne i aldersperiode.

 

0-2 år

Barnets vægt ved fødslen og væksten i det første leveår afspejler vækstbetingelser for kroppens organer og ikke mindst for hjernens udvikling. Derfor har væksten i det første leveår et særligt fokus i CCC2000, da vi ved at undersøge den tidlige vækst får viden om basale forudsætninger for blandt andet den mentale udvikling. Forskningsresultaterne viser, at der hos op til 30% af spædbørn er problemer i forbindelse med spisning i løbet af det første leveår. Hos mange er problemerne midlertidige, men hos nogen medfører de dårlig trivsel. Mangelfuld vægtøgning og problemer med spisning hænger således tæt sammen i første leveår, uanset hvilke andre problemer barnet måtte have i form af for eksempel for tidlig fødsel, lav fødselsvægt eller fysisk sygdom. Hos en del børn er spiseproblemerne således den primære årsag til trivselsproblemerne; dette gælder især når den mangelfulde vægtøgning starter omkring 6-måneders alderen.

 

5-7 år

Ved 5-7 års alderen blev forældrene bl.a. spurgt om barnets spiseadfærd, og resultaterne herfra viser, at vanskeligheder i forbindelse med spisning, i højere eller lavere grad, er almindeligt forekommende i denne alder. Resultaterne viser dog også at bl.a. en 'småt-spisende' adfærd kan være tegn på mentale vanskeligheder, og specielt denne spiseadfærd er også forbundet med trivsels- og spiseproblemer i første leveår.

 

11-12 år

Denne aldersperiode er, specielt for pigerne, præget af begyndende udviklingsmæssige forandringer med kroppen og psyken. Og på dette tidspunkt blev børnene selv spurgt om forskellige forhold vedr. deres spisning, kropsopfattelse og pubertet, og nogle af dem blev også vejet og målt. Forskningsresultaterne herfra viser at mange børn i denne alder er utilfredse med deres krop og at dette gælder både drenge og piger. Samtidig viste resultaterne dog også at forskellige former for problematisk spiseadfærd (overspisning, diætadfærd, og impuls-spisning) både var associeret med krops-utilfredshed og symptomer på psykiske vanskeligheder. De fleste af de børn som havde diætadfærd var overvægtige, men der var også en stor gruppe af normalvægtige som var utilfredse med deres krop og angav diætadfærd.

 

16-17 år

I den aktuelle opfølgning har vi igen fokus på både kropsopfattelse, vægt, og spiseadfærd, og vil i den forbindelse også undersøge drengenes forhold til spisning og krop. Vi har også fokus på udviklingen fra barn til ung mht. kropsopfattelse og spiseadfærd, og på tidlige tegn på mere problematisk og alvorlig spiseadfærd og vægt-regulerende adfærd – og hvordan dette hænger sammen med andre psykiske vanskeligheder i barnets og den unges liv.

Redaktør