Michael Larsen

​Overlæge, professor

Overlæge og professor ved Rigshospitalets Øjenkliniks enhed for medicinske nethindesygdomme, som blandt andet behandler diabeteskomplikationer. På Øjenklinikken udforskes øjet og synet ved hjælp af avanceret optisk udstyr, ikke blot for at diagnosticere sygdom, men også for at kortlægge øjets normale udvikling og for at identificere de første tegn på svagheder og sygdomsdisposition, så man bedre kan forebygge øjensygdom. Mere end 10.000 frivillige raske og patienter med øjensygdom bidrager deltager i Øjenklinikkens forskningsprojekter.

E-mail: Miclar01@regionh.dk

Redaktør