Pia Jeppesen

Ph.D., seniorforsker og overlæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Forskningsaktiviteter og interesser
Vigtigste forskningsinteresse og aktivitet er kliniske og epidemiologiske undersøgelser af udviklingsmæssige veje til psykiske lidelser, risiko mekanismer, tidlige og forebyggende indsatser samt dokumentation af behandlingseffekter.

Vigtigste projekter aktuelt

Udviklingsveje fra psykotiske oplevelser (PE) i barndommen til klinisk betydende sygdom i ungealderen (CCC2000).  Forskningsleder på det det randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), der afprøver Mind My Mind overfor sædvanlig behandling til skolebørn med følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer. Den eksperimentelle indsats er en transdiagnostisk, fleksibel og modulær, kognitiv og adfærdsorienteret psykologisk behandling. Undersøgelsen gennemføres i fire kommuner i Danmark, i regi af pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

Redaktør