Baggrund og formål

Baggrund

Mere end hvert syvende barn eller ung rammes af fysiske eller psykiske helbredsproblemer, som påvirker deres indlæring i skolen og funktioner blandt jævnaldrende. Det er især mentale problemer, vægtproblemer og fysiske helbredsklager som belaster dagligdagen for mange børn og unge, og som på længere sigt betyder begrænset livskvalitet og risiko for blivende sygdom.

Vigtig viden mangler

Forskningen er kommet langt de sidste 10-20 år. Vi ved nu, at der er stærk sammenhæng mellem fysiske og psykiske helbredsforhold, og at hjernens udvikling har en vigtig rolle. Men der er stadig et "missing link" i vores viden om naturhistorien, først og fremmest fordi der hidtil har manglet forskningsprojekter, der følger børn fra normalbefolkningen allerede fra den helt tidlige barndom, og som både undersøger både fysiske, psykiske og udviklingsmæssige forhold over tid.

CCC2000 er langsigtet

Hvis vi skal gøre os håb om at forebygge, skal vi kende risikofaktorer, tidlige sygdomstegn og det tidlige sygdomsforløb – og have viden, der kan hjælpe os med at afklare hvorfor, hvornår og hvordan sygdom opstår og udvikler sig i barnealderen og i de unge år. 

Børnene i CCC2000 er fulgt siden fødslen, og følges op gennem barndommen og ungdommen, hvilket betyder at vi hele tiden får tilføjet ny viden, som vi k an bruge til forskning og forebyggende behandling.

Historie

I 2000 gik en gruppe læger og sundhedsplejersker sammen om at starte CCC2000. Formålet var at undersøge en hel fødselsårgang af børn op igennem deres opvækst mht fysisk og psykisk helbred.

Baggrunden var at det er nødvendigt at undersøge børn fra den almindelige befolkning for at få viden om de hyppigste helbredproblemer, og viden om hvordan børn og unge har det, uanset de kommer til behandling eller ej.

Psykiske problemer, fysiske smerteklager, vægtproblemer, astma, allergi og nærsynethed er de hyppigste kroniske helbredsproblemer hos børn og unge, og de indgår i CCC2000's forskningsområder. 

CCC2000 fokuserer på vigtige udviklingsperioder

CCC2000 er internationalt enestående ved at fokusere på fysisk og psykisk helbred samtidigt, i udviklingsperioder, som kan være afgørende med hensyn til sårbarhed overfor risikopåvirkninger: De første leveår, tiden omkring skolestart, tiden omkring puberteten og perioden midt i ungdomsårene.

I netop disse perioder, vil forebyggelse kunne have særlig effekt, og det er en vigtig del af CCC2000 at vi kan afdække områder i den fysiske og psykiske udvikling som kan være mål for effektiv forebyggelse.

Redaktør