Andre foredrag

Anne Mette Skovgaard: Tidlig opsporing og intervention over for ADHD i førskolealderen. Foredrag ADHD konference, Nyborg Strand, 5 . september 2013.

Rask CU, Skovgaard AM. Functional somatic symptoms and eating behaviours in 5-7 year old children. The Copenhagen Child Cohort 2000. Poster. Psykiatriens forskningsdag, Region Hovedstaden. 23. november 2010


Olsen EM, Elberling H, Skovgaard AM. Is weight faltering in infancy a predictor of psychiatric disorders in preschool age? Poster. Psykiatriens forskningsdag, Region Hovedstaden. 23. november 2010

Eberhardt C, Jeppesen P, Munkholm A, Elberling H, Rask CU, Olsen EM, Micali N, Skovgaard AM. The 11-year follow-up of the CCC2000 birth cohort study: Developmental pathways of psychopathology and identification of ‘at risk’ mental states in children. Poster. Psykiatriens forskningsdag, Region Hovedstaden. 23. november 2010

Jeppesen Pia. Forekomsten af psykoselignende oplevelser hos børn i 11 års alderen. Design beskrivelse. Foredrag. Psykiatriens forskningsdag, Region Hovedstaden. 23. november 2010

Skovgaard AM. Mønstre for udvikling af ADHD i barndommen - aktuelle forskningsresultater og perspektiver for tidlig sporing og intervention ADHD konference. September 2010

Skovgaard AM. Hvor tidligt kan psykisk sygdom starte? Forskningens Døgn 2010

Skovgaard AM. Developmental psychopathology in young children. Barn- och ungdomspsykiatrien i Stockholm. December 2009

Skovgaard AM. Tidlige tegn på ADHD- resultater fra CCC 2000. 14. Nationale ADHD konference. September 2009

Rask CU, Skovgaard AM. Functional somatic symptoms in 5-7-year-old children. Sub study in a Danish Prospective Longitudinal Birth Cohorte Study on the development of and risk factors for mental disorders: Fælleskonference Glostrup Hospital. November 2008

Skovgaard AM. Hvad ved vi om epidemiologien ved psykisk forstyrrelser hos børn? - sidste nyt fra CCC 2000 undersøgelserne. Fælleskonference Glostrup Hospital. November 2008

Elberling H, Skovgaard AM, Linneberg A. The Prevalence of Mental Health Problems in Preschool Children. Poster. Forskningens dag. KAS Glostrup. 13. september 2007

Skovgaard AM. The Epidemiology of mental health problems and psychopathology in children 0-3 years of age. Poster. Forskningens dag. KAS Glostrup. 13. september 2007

Skovgaard AM. Forstyrrelser i mor-barn relationen. Foredrag. Landskonference for sundhedsplejersker. 8. maj 2006

Skovgaard AM CCCC 2000- en fødselskohorte med fokus på kontakt og opmærksomhedsproblemer hos børn samt udvikling af psykisk sygdom. Foredrag DSPE og DPS’S forskningsudvalgs symposium: Dansk psykiatrisk epidemiologisk forskning - The State of the Art. 29.september 2005

Skovgaard AM. Markører for psykiske helbredsproblemer hos småbørn. Poster. Forskningens dag. KAS Glostrup. 22. september 2005

Skovgaard AM. Screening for kontakt og opmærksomhedsforstyrrelser hos småbørn. Foredrag for læger og sygeplejersker på Amtssygehuset i Glostrup. April 2005

Elberling H, Houmann T, Rask CR, Olsen EM, Jørgensen T, Skovgaard AM. Psykiske helbredsproblemer hos 5 årige – en follow-up af fødselskohorten CCCC 2000. Poster. Forskningens dag. KAS Glostrup. September 2004

Olsen EM. Opdaterede vækstkurver for Danske 0-1 årige børn - The Copenhagen County Child Cohort. Foredrag. Forskningens dag. KAS Glostrup. September 2004

Skovgaard AM, Houmann, Christiansen E. Psykopatologi i de første leveår- foreløbige resultater fra CCCC 2000. Foredrag Dansk Selskab for Børne- og ungdomspsykiatri. November 2003

Skovgaard AM. Tidlige tegn på ADHD/ DAMP i de første leveår – klinik og forskningsresultater fra CCCC 2000. 7. Nationale konference om DAMP/ ADHD. Nyborg. September 2003

Skovgaard AM. Psykiske forstyrrelser hos småbørn. Foreløbige resultater fra småbørnsundersøgelserne. Foredrag for sundhedsplejersker i Københavns Amt. KAS Glostrup. Maj 2003

Olsen EM. Forekomst af dårlig trivsel hos 0-1 årige børn - de første delresultater fra CCC2000. Foredrag for sundhedsplejersker i Københavns Amt. KAS Glostrup. Marts 2003

Skovgaard AM. Spæd- og småbørnspsykiatriske helbredsproblemer i en fødselskohorte børn født i 2000. Foredrag for læger og sygeplejersker på Amtssygehuset i Glostrup. Februar 2003

Olsen Dårlig trivsel blandt 0-1 årige – definition og prædiktorer. Foredrag for forskere ved Center for empirisk forskning om børns sundhed og livsstil, Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab. April 2002

Houmann T. Prævalens af psykiske forstyrrelser hos 18 mdr. gamle børn. Foredrag for læger og sygeplejersker på Amtssygehuset i Glostrup. April 2002

Weile B, Olsen EM. Hvad er dårlig trivsel hos småbørn? Undervisning af sundhedsplejersker i Københavns Amt, KAS Herlev. Maj 2001

Olsen EM. Psykosomatisk dårlig trivsel blandt spæde og småbørn. Foredrag for børnelæger. Amtssygehuset i Glostrup. Marts 2001

Skovgaard AM. Forstyrrelser i mor-barn relationen hos 0-2-årige . Foredrag for børnelæger. Amtssygehuset i Glostrup. Marts 2001

Skovgaard AM. Psykiske forstyrrelser i de første leveår – en undersøgelse af tidlige sygdomstegn udfra sundhedsplejerskers arbejde. Foredrag for sundhedsplejersker. Amtssygehuset i Gentofte. December 2000

Skovgaard AM, Christiansen E, Jørgensen T. Psykisk sygelighed hos 0-2 årige børn Foredrag for læger og sygeplejersker på Amtssygehuset i Glostrup. Februar 2000


Redaktør