Oversigtsartikler

​​

Skovgaard AM. Spiseproblemer og spiseforstyrrelser hos spæde og småbørn. Månedsskift for almen medicin. December 2012; 1013-1021

Skovgaard AM. Psykiske helbredsproblemer og psykopatologi hos 0-3-årige børn. Best Practice 2011:4(12), 18-20

Skovgaard AM. Tidlige tegn på psykisk sygdom hos børn. Psykiatri-Information. Psykiatrifonden (3)

Rask CU, Skovgaard AM. Funktionelle somatiske symptomer hos børn. Kliniske og epidemiologiske aspekter. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2009 (10): 905-1016.

Landorph SL, Skovgaard AM. Psykiske helbredsproblemer hos spæde og småbørn - epidemiologisk aspekter. Psyko og Logos. 2008, 29 (2), 628-646

Skovgaard AM. Tidlig opsporing af psykiske forstyrrelser hos førskolebørn. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2008:(86) 1425-1433

Rask CU, Skovgaard AM. Psykosesomatiske symptomer hos små børn. Ugeskrift for Læger 2008:170(12)1018

Skovgaard AM. Psykiske forstyrrelser i spæd og småbarnealderen. Ugeskrift for Læger 2007: 169/12. 1098

Olsen EM. Failure to thrive - still a problem of definition Clinical Pediatrics 2006:45(1):1-6

Skovgaard AM, Houmann T, Landorph SL, Christiansen E. Assessment of Psychopathology in Infants and toddlers in Epidemiological Research – A Review of the Literature Eur Child & Adolescent Psychiatry 2004, 13: 337-346

Olsen EM, Skovgaard AM. Psykosomatiske trivselsforstyrrelser hos spæde- og småbørn Oversigtsartikel. Ugeskrift for Læger 2002: 164/48: 5631-35

Bjørnholm KI, Skovgaard AM, Moszkowicz M. Spæd- og småbørnspsykiatri - Ugeskr Læger 2001: 163 (8): 1107-11

Redaktør