0-2 år

Udvikling og trivsel i de første leveår

Systematiske undersøgelser af så små børn fra normalbefolkningen er et nyt felt, og CCC2000 har været på forkant i den internationale forskning ved at undersøge alle aspekter af den psykiske udvikling hos børn under 2 år.

Mere end 6000 børn blev undersøgt ved sundhedsplejerskernes hjemmebesøg, da barnet var 0-1, 2-3, 4-6 og 8-10 måneder. Til dataindsamlingen udviklede CCC2000 (sammen med sundhedsplejerskerne) en standardiseret registrering af sundhedsplejerskernes undersøgelser af barnets vækst og udvikling, og regulering af søvn, spisning, og kontakt og socialt samspil.

Sammen med informationer fra nationale registre har disse data været udgangspunkt for forskning i tidlig fysisk vækst, i risikomarkører for udvikling og helbred, og betydningen af fysiske og sociale baggrundsfaktorer.

En mindre gruppe børn blev indgående undersøgt ved 1 1/2 år. Denne undersøgelse kunne som den første af sin art i verden beskrive, hvordan psykiske helbredsproblemer viser sig hos små børn, og påvise faktorer, der øger barnets risiko for udviklingsmæssige vanskeligheder, reguleringsforstyrrelser, og sociale og følelsesmæssige problemer.

Forskningsresultaterne påviste uudnyttede potentialer for forebyggelse indenfor de eksisterende sundhedsordninger i kommunerne.

Redaktør