11-12 år

​Udvikling og sårbarhed i puberteten

Tiden omkring puberteten er præget af store fysiske, hormonelle, psykologiske og sociale forandringer for barnet. Mental sårbarhed følger med, men også store potentialer for psykologisk udvikling og vækst. Det er i denne tid forudsætningerne for trivsel og udvikling i ungdomsårene grundlægges, og viden om årsagsfaktorer og tegn på fysiske og mentale helbredsproblemer i denne periode, er afgørende for at kunne forebygge blivende problemer i ungdomsårene.

Mere end 2400 11-12-årige blev undersøgt i 2011-2012. Undersøgelserne omfatter web-baserede spørgeskemaer, om barnets mentale styrker og svagheder, som blev besvaret af børnene selv, og af deres forældre og lærere. Desuden indgik spørgeskemaundersøgelser af symptomer på psykiske vanskeligheder, fysiske helbredsklager og helbredsangst, samt forekomst af problematisk spiseadfærd.

En stor gruppe børn deltog i fysiske undersøgelser af højde, vægt, blodtryk og pubertetsudvikling. Der blev foretaget øjenundersøgelser mhp øjet udvikling, nervecellers udvikling og vækstbetingelser og tidlige tegn på nærsynethed. I undersøgelserne indgik desuden spørgeskemaer til forældrene vedrørende barnets fysiske helbred og lægediagnosticeret sygdom.

Børnene deltog i specifikke undersøgelser af forståelse af socialt samspil, interviews mhp forekomst af symptomer på angst, depression og psykose, samt eksperimentelle undersøgelser af tegn på sårbarhed for udvikling af psykose.

Resultaterne fra 11-12 års undersøgelserne viser, at hyppigheden af psykiske vanskeligheder er stigende i tiden omkring puberteten, især for angsttilstande og depressioner, men også for belastende ADHD og adfærdsforstyrrelser. Problematisk spiseadfærd er relateret til forstyrret kropsopfattelse, overvægt og undervægt, og forskellige former for psykiske vanskeligheder.

Helbredsangst forekommer som hos voksne, og er forbundet med øget forekomst af andre problemer. 

Psykoseoplevelser er forbundet med søvnproblemer, angst og depression, og forstyrret evne til at sætte sig ind i andres følelser og tanker (mentalisering) er er specifik forløber for psykoseoplevelser.

Samlet peger resultaterne på mulige områder for tidlig intervention

Redaktør