Information om undersøgelsen

​Undersøgelsen ved 16-17 år indeholdt:

Et Web-Spørgeskema

Skemaet indeholdt spørgsmål om tanker, følelser og oplevelser, som unge kan have, bl.a. vedr. angst, depression, psykotiske oplevelser og selvskade, men også vedr. vægt, spiseadfærd og motion, og trivsel i hverdagen.


En fysisk undersøgelse på Glostrup Hospital

Bestående af:

  • Måling af blodtryk, højde, vægt, talje- og hofteomfang 
  • Måling af kropssammensætning med bioimpedans. 
  • Hårprøver til måling af stress-hormon. Se billede her
  • Computer-tests af forskellige psykologiske funktioner
  • Supplerende spørgsmål om helbred og trivsel. 
  • En grundig øjen-undersøgelse

Samtykke

​​​Samtykke til spørgeskema-undersøgelsen blev givet ved at logge ind på dette med den personlige login-kode sendt til eboks. Ved den fysiske undersøgelse blev der givet skriftligt samtykke inden start. ​

Godkendelser

Projektet er godkendt af Datatilsynet (j.nr. 2012-58-0004) og Videnskabsetisk Komité for Region Hovedstaden (Protocol 16023242)

Redaktør