5-7 år

​Tiden omkring skolestart

Ved skolestart skifter børn fra en tilværelse, hvor leg og frit samvær (i børnehaven), erstattes med en struktureret tilværelse (i skolen), med krav om at kunne koncentrere sig, tilpasse sig sociale krav, og modtage indlæring.

For nogle børn bliver skolestart indledningen til en tilværelse, hvor de oplever faglige og sociale nederlag, og følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer.

Forskningen har hidtil mest omfattet undersøgelser af førskolebørn mellem 2 og 5 år, og skolebørn over 6 år, og der har manglet forskning fra den vigtige overgangsfase mellem 5 til 7 år.

CCC2000's undersøgelser med fokus på denne periode blev gennemført i 2005-2007.

Mere end 3500 børn blev undersøgt ud fra omfattende spørgeskemaer og interviews blandt forældre og pædagoger.  Spørgeskemaundersøgelserne omfatter et bredt spektrum af adfærdstræk og problemer, som kan være forløbere for fysisk og psykisk sygelighed i skolealderen, herunder fysiske helbredsklager og afvigende spiseadfærd.

Vi undersøgte barnets mentale styrker og svagheder, og hele spektret af mulige psykiske sygdomme, herunder ADHD og Autisme tilstande, blev kortlagt mht hyppighed og samtidig forekomst af flere former for vanskeligheder. Desuden har vi udforsket fysiske helbredklager uden fysisk sygdom som årsag. Et særligt fokus har været på mønstre for spiseadfærd hos 5-7-årige børn, og sammenhænge med samtidige mentale helbredsproblemer og fysiske helbredsklager.

Data fra tidligere undersøgelser og fra nationale registre indgår i analyser af sammenhænge mellem helbredsproblemer over tid.

Resultaterne viser, at børn med psykiske vanskeligheder, fysiske smerter eller spiseproblemer ved indskolingen ofte har flere slags problemer samtidigt, og at der for en del kan påvises tegn på vanskeligheder allerede i det første leveår.

Undersøgelserne viste desuden, at børn der har tegn på psykiske helbredsproblemer i tiden omkring skolestart har øget risiko for at diagnosticeret og behandlet for ADHD i de efterfølgende skolestart.

Samlet peger resultaterne på flere områder for forebyggende intervention før børn starter i skole.

Redaktør