Links

​​

Dansk:​

Dansk Råd for Genoplivning:
http://genoplivning.dk/

Hjerteforeningen:
www.hjerteforeningen.dk

Hjertestarterdagen:
http://hjertestarterdagen.dk/

Dansk cardiologisk selskab:
www.cardio.dk


Internatio​​n​alt:


European Resuscitation Council:
https://www.erc.edu/

Restart A Heart Day:
http://www.restartaheart.eu/


​Sve​​nsk:


Svenska HLR-rådet:
http://www.hlr.nu/


Hjärt-Lungfonden:
http://www.hjart-lungfonden.se/


SMSlivräddare Stockholm:
http://www.smslivraddare.se/


Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård:
http://www.sfai.se/


Svenska Hjärtförbundet:
http://www.malmokongressbyra.se/svenska_hjartforbundet


Vårdprofessioner inom Cardiologi:
http://www.malmokongressbyra.se/vic/


Sveriges hjärtstartarregister: http://www.hjartstartarregistret.se/fakta/Hjartstopp


Riksförbundet HjärtLung:
http://www.hjart-lung.se/start.asp?nodeid=26297


Svenska Cardiologföreningen:
http://www.cardio.se/

Redaktør