Bedømmelse og behandling af hjerneskade efter hjertestop – langtidsopfølgning med fokus på livskvalitet

Et samarbejde om udvikling af værktøjer til tidlig vurdering af hjerneskade på hjertestoppatienter. Varetages af Skånes Universitetssjukhus i samarbejde med Rigshospitalet og Helsingborgs Lasarett.

​​​​

Hjernen er særligt følsom overfor iltmangel

Vores hjerne er det organ som rammes hårdest når cirkulationen ophører i forbindelse med hjertestop og hjerneskade er den største dødsårsag hos de hjertestoppatienter der er indlagt på vores intensivafdelinger.


Symptomer på mild til moderat hjerneskade er almindeligt hos overlevende

Omkring halvdelen af alle overlevende efter hjertestop rammes af symptomer på hjerneskade, selvom svære skader heldigvis er et særsyn. Det mest almindelige handicap er hukommelsesvanskeligheder, koncentrationsbesvær og lettere personlighedsændringer, som kan være forbigående.

Stort studie skal kortlægge forekomsten af hjerneskade hos overlevere

Næsten 300 overlevende fra 5 lande har deltaget i et stort internationalt studie som ledes af Center for Hjertestop i Øresundsregionen. De er blevet indgående testet for at kortlægge omfanget af hjerneskade og dens effekt på de overlevendes livssituation. Pårørende har svaret på spørgsmål om deres oplevelse af situationen og livskvaliteten og en stor kontrolgruppe af patienter med blodprop i hjertet er blevet undersøgt med tilsvarende tests.

Fremtidige rutiner for planmæssig opfølgning på hjerneskade efter hjertestop

Ved hjælp af studiets resultater håber forskerne at kunne vise hvor almindelige hjerneskader efter hjertestop er og hvordan de påvirker både de overlevende og deres pårørende. Resultaterne kommer til at kunne ligge til grund for den fremtidige behandling af hjertestoppatienter hvor en rutinemæssig screening og opfølgning med øje for symptomer på hjerneskade foregår.

Delprojekt 4

Det langsigtede mål med delprojekt 4 er at sikre at alle hjerneskadede hjertestoppatienter i Øresundsregionen får en relevant opfølgning og rehabilitering for at øge chancerne for god livskvalitet.

Redaktør