Biobank Øresund

Biobank Øresund er et samarbejde om samling af eksisterende og start af nye, fælles biobanker i Øresundsregionen. Varetages af Lunds Universitet i samarbejde med Rigshospitalet, Skånes Universitetssjukhus og Gentofte Hospital.

​​​

Analyse af biomarkører i blodet efter hjertestop kan forbedre behandlingen. Målet med delprojekt 8 er at finde proteiner i blodet (biomarkører) som kan hjælpe til at vurdere hvor alvorligt syg patienten er og hvor stor risikoen er for neurologiske skader og død. Vi analyserer blodprøver fra patienter som rammes af hjertestop udenfor hospital og som behandles på en intensivafdeling i Øresundsregionen. Det er en forudsætning at patienten og/eller pårørende har givet samtykke.
 

Moderne biobank

En vigtig platform i projektet er at skabe en biobank i Øresundsregionen hvor vi fortløbende indsamler og gemmer blodprøver fra patienter som behandles for hjertestop. På grund af forskellige regler i Sverige og Danmark vil der sandsynligvis blive en biobank i hvert land med fælles rutiner for indsamling, lagring og analyse. I Sverige samarbejder vi med Region Skånes biobank som har en automatiseret funktion med stregkodemærkning og lagring af blodprøver i deres frysere. I Danmark arbejder vi på tilsvarende vis sammen med Region Hovedstadens biobank som også har en moderne og automatiseret håndtering af blodprøver.Samarbejde udenfor Øresund

Parallelt med den løbende indsamling af blodprøver fra patienter som behandles på intensivafdelinger analyserer vi prøver som allerede er indsamlet på begge sider af Øresund, og hvor etisk godkendelse allerede foreligger. For at øge antallet af analyser og styrke samarbejdet udenfor Øresundsregionen vil vi invitere flere samarbejdspartnere ind i delprojekt 8.

Delprojekt 8 skal:

· Bidrage til en bedre integration og samarbejde over Øresund

· Øge forståelsen af biomarkører og deres anvendelse efter hjertestop

· Forbedre behandlingen og optimere behandlingstider for patienter som rammes af hjertestop

· Bidrage til at skabe en international standard omkring anvendelsen af biomarkører.


Redaktør