Hjertestop uden for hospitalet skal opdages i tide

Nyt projekt vil undersøge, om flere hjertestop kan opdages ved alarmopkaldet og dermed redde liv

​​​​Når en person får et hjertestop uden for hospitalet er det afgørende for overlevelsen, at der bliver sat tidligt ind med livreddende førstehjælp, den såkaldte Hjerte-Lunge-redning (HLR).

Forskning viser, at over halvdelen af de mennesker, som overværer et hjertestop, men ikke på eget initiativ begynder på den livreddende førstehjælp, er villige til at starte HLR på opfordring fra 112 vagtcentralens personale.

Det er altså en afgørende faktor for overlevelsen, at operatøren på vagtcentralen identificerer et hjertestop, så en vejledning i HLR på stedet kan ske, samtidigt med at der sendes hjælp ud

Dette projekt har derfor fokus på at undersøge og identificere forskelle i antallet af erkendte hjertestop under alarmopkaldet og præ-hospital behandling på begge sider af Øresund, så man kan udveksle erfaringer og optimere af systemerne.

Jo flere hjertestop, der kan erkendes over telefonen, jo flere gange kan der sættes ind med livreddende førstehjælp.

Undersøge antal og årsager

I Region Hovedstaden skal det undersøges, hvor mange hjertestop, der erkendes ved 112 alarmopkaldet, og hvilke barrierer der ligger til hinder for dette. Hvad kendetegner f.eks. et alarmopkald, hvor hjertestoppet ikke bliver erkendt?

Desuden skal det undersøges, hvor stor en forskel det har gjort i antallet af erkendte hjertestop, at der i maj 2011 kom sundhedsfagligt personale og et beslutningsstøtteværktøj på AMK-Vagtcentralen.

I Region Skåne skal det undersøges, hvor mange af de ca 700 årlige hjertestop, hvor HLR påbegyndes, der bliver identificeret som hjertestop af SOS Alarm.


Redaktør