Innovation og fremskridt som redder liv

Innovation og fremskridt som redder liv etablerer samarbejde med Medicon Valley og etablerer kontakter til virksomheder som har produkter der kan være af værdi i forhold til genoplivning. Varetages af Lunds Universitet i samarbejde med Rigshospitalet.

​​​​

 Målet med delprojektet er at udvikle og sprede nye metoder som kan redde eller forbedre livskvaliteten for patienter som rammes af hjertestop. Der findes allerede flere sådanne metoder til dette i Øresundsregionen og et af målene er at stimulere sygehusene på begge sider af sundet til at anvende disse. Vi vil også komme med nye tiltag i den tidlige fase som gennem translationel forskning kan udvikles så de kommer Øresundsbefolkningen til gode.


Mulige udviklingsområder

Regionen har i mange år udviklet hjertelungemaskiner. Eftersom disse efterhånden er blevet mindre og lettere at transportere ser vi at de kan få en større rolle i den akutte behandling af hjertestoppatienter. Automatiske hjertelungerednings (HLR)kompressioner med LUCAS, som er udviklet i Lund, har for nylig vist sig at være sikre at anvende (LINK-studiet). Center for Hjertestop i Øresundsregionen gennemfører et udviklingsprojekt hvor LUCAS tilpasses til avanceret HLR på PCI-laboratorier hvor der foretages ballonudvidelse. Resultaterne ser lovende ud.

Helt nye prognostiske markører som bygger på hjerte- og hjernespecifikke mikroRNA skal også udvikles, nye, hurtigere analysemetoder er dog nødvendige før de kan anvendes i arbejdet med patienterne.Sms-livredning

I dagens samfund kan vi næsten altid nås på mobiltelefon. Vi vil derfor udvikle en sms-styret HLR alarmkæde i Øresundsregionen hvor alle som har gennemført HLR-uddannelse inviteres til at være tilmeldt. Den i kæden som befinder sig inden for 200 meter fra en patient kaldes til stedet via sms. Erfaringer fra Stockholm viser at sms-livredderen kommer før ambulancen hver anden gang. En anden person henter samtidig en automatisk defibrillator. Vi er overbeviste om at netværket kan få store dele af indbyggerne i Øresundsregionen til aktivt at hjælpe hinanden.


Redaktør