Når patienter ikke kan genoplives - kan vi få flere til at overleve?

Hvilke faktorer har betydning når en patient ikke kan genoplives Varetages af Rigshospitalet i samarbejde med Helsingborgs Lasarett, Skånes Universitetssjukhus og den præhospitale virksomhed i Region Hovedstaden.

​​​​

 
Hvert år falder ca. 3000 danskere og 5000 svenskere om med hjertestop på gaden, i hjemmet eller på arbejdspladsen. Hjertestop uden for hospital er en meget farlig tilstand, og selvom overlevelsen de senere år er forbedret markant i hele Danmark (4% i 2001 til 10% i 2010) er det stadig kun 10%, der overlever. I Region Hovedstaden er overlevelsen dobbelt så høj som i resten af Danmark, da knap 20% af de genoplivede patienter blev udskrevet fra hospitalet i 2010. Vi vil i et forskningsprojekt på Rigshospitalet undersøge hvorfor nogle patienter ikke overlever trods ihærdige forsøg på at genoplive efter et hjertestop. Takket være de unikke danske patientregistre findes der tilgængelige data på de over 5000 patienter, der i løbet af de sidste 10 år fik hjertestop uden for hospitalet i Region Hovedstaden. Det er derfor muligt at lave en grundig undersøgelse af hvilke forhold hos den enkelte patient, der har betydning for udfaldet – om patienten dør eller overlever.

Vi er ved at oprette et samarbejde over sundet i Center for Hjertestop i Øresundsregionen med samarbejde med blandt andet hospitalet i Lund. Formålet er at øge kvaliteten af hjertestopbehandlingen ved at indsamle erfaringer fra begge regioner, og formentlig bedre overlevelsen efter hjertestop til glæde for både danskere og svenskere.

Formentlig er det muligt at forbedre overlevelsen, da det stadig er 80 % af hjertestoppatienter med hjertestop uden for hospital i Region Hovedstaden, der dør af deres hjertestop. Målet med projektet er derfor at optimere behandlingen og forbedre overlevelsen efter hjertestop.


Redaktør