Program torsdag

Vi sætter fokus på den nuværende version af DRG-systemet og på, hvordan vi kan og bør optimere maskinrummet for at få en bedre udnyttelse af systemet.

Dagen består primært af i alt ni workshops, hvor du selv har mulighed for at sammensætte din dag ud fra de emner, som har din interesse.  Workshopsene er inddelt i tre emner:

  • Takstberegning og omkostningsdatabase
  • Casemix og styringsmodeller
  • Patientforløb
Du kan få emnerne belyst ud fra de tre forskellige perspektiver – Værktøjer, Styring og Retning​:

​​​
Værktøjer
(lokale1)
​​Styring
(lokale 2)
Retning
(lokale3)
​Workshop 1
Takstberegning og 
omkostningsdatabase: 
Optimering af datagrundlaget i omkostningsdatabasen, kvaliteten af fordelingsregnskaberne. Hvor grænserne 
bør gå i forhold til en bedre kvalitet i DRG-systemet
Ca​semix og styringsmodeller: 
Fokus på samspillet mellem kapacitetsudnyttelse, ressourcestyring og DRG-system
Patientforløb: 
Fokus på kommunal-regionale samarbejdsprojekter og spændingsfeltet i at understøtte tværsektorielle forløb via DRG-systemet
​Workshop 2

Patientforløb:
Fokus på hvordan samordning af registreringsvejledninger og eksisterende datagrundlag kan optimeres, så forløbs-beskrivelser kan beskrives optimalt gennem data

Takstberegning 
og omkostnings-database:
Enhedsomkostninger, deres styringsværdi og hvordan DRG-systemet kan og bør bidrage i den sammenhæng
Casemix og styringsmodeller:
Hvor vi vil hen med grupperingslogikken, hvordan influerer den nuværende logik på kompleksiteten i DRG-systemet og bør metoden ændres
​Workshop 3
Casemix og styringsmodeller:
Processerne omkring grupperingslogik, takster og klinisk validering samt effekterne på de styringsmæssige muligheder
Patientforløb:
Hvordan data og brug af DRG-systemet kan anvendes i styringen af patientforløb, samt hvor der kan og bør ske forbedringer for en mere optimal anvendelse af systemet

Takstberegning og 
omkostningsdatabase:
Fokus på det omkostningsdatabasens anvendelsespotentiale og hvad der skal til for at potentialet udleves. 


Efter torsdagens program åbner torsdagslounge, hvor du kan dyrke faglige og personlige netværk i hyggelige omgivelser, mens der gøres klar til gallamiddag, dans og musik.

Sted: Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V og DGI-byen, Tietgensgade 65 (indgang fra Kvægtorvet 7), 1704 København V.

Pris: Torsdag og fredag 3.750 kr. inkl. moms, ekskl. overnatning.

​Se program for torsdag her >​​​​​​​

Fortsæt til fredag >

​​​