Min Sundhedsplatform - App

App'en MinSP er et supplement til hjemmesiden minsundhedsplatform.dk.

Skriv til afdelingen under Meddelelser

Du kan skrive til den afdeling, som du er tilknyttet, hvis du har spørgsmål til din undersøgelse eller behandling. Du får svar inden for tre hverdage. Ved akutte meddelelser skal du altid ringe.

Se prøvesvar

Du kan se dine prøvesvar, når de er klar. Det betyder også, at du kan se svar, som lægen endnu ikke har haft mulighed for at kontakte dig om. Hvis et prøvesvar giver anledning til videre undersøgelser eller behandling, vil du blive kontaktet.

Hvis du ikke ønsker at modtage påmindelser på din mobil, når du får et prøvesvar, kan du fravælge det i menuen øverst til højre under "Kontoindstillinger". Du skal også ændre indstillingerne på hjemmesiden minsundhedsplatform.dk.

Dine sundhedsoplysninger

Du får en mere detaljeret adgang til dine sundhedsoplysninger via minsundhedsplatform.dk hjemmesiden. Det er således begrænset, hvad du kan se i app'en.

Dine aftaler

Du kan se nogle af dine aftaler i Min Sundhedsplatform, men aftaler om fx indlæggelse og operation fremgår ikke. Det er derfor vigtigt, at du fortsat tjekker borger.dk eller eboks.dk. Her kan også være information, som du bør være opmærksom på, inden du møder op til undersøgelse eller behandling.

Book en tid

Du kan selv booke tid til visse undersøgelser og behandlinger, og du kan bede om at få en aftale aflyst eller få en nyt tid, hvis du bliver forhindret.

Se adressen

Ved nogle aftaler viser app'en ikke adressen. I de tilfælde vil du otte dage før din aftale få besked om mødested under Meddelelser i app'en. Hvis du i forbindelse med din aftale har modtaget en indkaldelse på borger.dk eller e-boks.dk, kan du også se mødestedet her.

Udfyld spørgeskemaer

Du kan udfylde og sende spørgeskemaer digitalt - bl.a. et spørgeskema med dine helbredsoplysninger og sygehistorie. Derudover kan du blive bedt om at udfylde andre skemaer relateret til din behandling.

Indtast målinger

Du vil i visse tilfælde blive bedt om selv at måle og indtaste fx puls, blodtryk og blodsukker. Det giver dig et overblik og betyder, at du løbende kan følge udviklingen i målingerne. Ved dit næste besøg vil personalet kunne følge op på dine målinger.

Giv fuldmagt

Du kan give fuldmagt til, at en pårørende over 18 år kan få adgang til din profil på Min Sundhedsplatform. Det kræver, at I begge udfylder en fuldmagtserklæring. Den finder du på minsundhedsplatform.dk hjemmesiden.

Du kan som forælder få adgang til dit barns profil, hvis barnet er under 15 år. Det kræver, at du udfylder en aftaleerklæring. Den finder du på minsundhedsplatform.dk hjemmesiden.

Hvem har adgang til dine sundhedsoplysninger?

Med Min Sundhedsplatform kan du få et overblik over de fagpersoner, der har lavet opslag i dine sundhedsoplysninger. Der vil typisk være navne på fx læger og sygeplejersker, som du har talt med, men der vil også ofte være navne på personer, som du ikke har haft personlig kontakt med. Det er helt normalt og afspejler, at der ofte er mange forskellige fagpersoner involveret i dine undersøgelser og behandling. Du finder oversigten på minsundhedsplatform.dk hjemmesiden.

Support

Problemer med at logge på med NemID

Kontakt NemID support, hvis du har problemer med dit NemID.

Find kontaktoplysninger på www.nemid.nu

Tekniske problemer med Min Sundhedsplatform

Tekniske problemer kan for eksempel være:

Hvis du oplever tekniske problemer i Min Sundhedsplatform, har du følgende muligheder:

Region Hovedstaden
Ring til os på tlf. 69 90 68 00 alle hverdage kl. 9-14.

Skriv til minsundhedsplatform@regionh.dk
Vi bestræber os på at svare inden for tre hverdage.

Region Sjælland
Ring til os på tlf. 31 90 83 64 alle hverdage kl. 9-14.

Skriv til minsundhedsplatform@regionsjaelland.dk
Vi bestræber os på at svare inden for tre hverdage.

Obs! Hvis du skriver til os pr. mail, må du ikke skrive personfølsomme oplysninger.

Det er for eksempel cpr-nummer eller information om sygdom.

Min Sundhedsplatform i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Min Sundhedsplatform er en del af Sundhedsplatformen - et nyt fælles it-system for alle hospitaler og psykiatrien i Region Hovedstaden og Region Sjælland.