Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og Afdeling for Klinisk Epidemiologi er fusioneret til Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF). Centret arbejder med epidemiologisk og klinisk epidemiologisk forskning, udfører befolkningsundersøgelser, arbejder for sundhedsfremme og forebyggelse i befolkningen samt yder forskningsstøtte til klinikken.

Ph.d.-forsvar

Marie Holm Eliasen forsvarer sin ph.d.-afhandling “Somatic symptom profiles in the general Danish population: A step towards a new delimitation of functional somatic syndromes?” fredag den 20. april kl. 14 i auditoriet, Frederiksberg Hospital, Hovedvejen, indgang 14, Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg. Efter forsvaret holder Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse reception på centeret, Frederiksberg Hospital, Hovedvejen, indgang 5.