Region Hovedstaden vil samarbejde bredt om børnehjertekirurgi

​Al børnehjertekirurgi i Danmark skal fremover foregå på Rigshospitalet. Men Region Hovedstaden slår fast, at der vil finde et bredt samarbejde på tværs af regionerne sted – til gavn for børnene.​

Også de mindste borgere i Danmark kan få brug for en hjertekirurgisk operation. Og når det sker, kan de se frem til højt specialiseret og tryg behandling på Rigshospitalet i København.

Sundhedsstyrelsen har nemlig besluttet at samle børnehjertekirurgien på landets største hospital.

Hidtil har både Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet ellers udført børnehjertekirurgien med høj faglig kvalitet. Men da bl.a. fosterdiagnostik og faldende børnetal har medført et fald i antallet af operationer til omkring 200 årligt, så har fagfolk fra hele landet været enige om, at der var brug for at følge udenlandske erfaringer og samle området ét sted i landet.

Og den melding vækker begejstring hos regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), der understreger, at hun først og fremmest er glad på forældrene og børnenes vegne.

- Som politiker er sådan set allermest optaget af, hvordan vi i Danmark kan skabe mest mulig tryghed og høj faglig kvalitet for de børn og forældre i Danmark, som skal igennem et utrygt forløb, som en hjertekirurgisk operation jo kan være. Og her siger fagligheden altså, at det skal samles ét sted, siger hun.

Ser frem til et bredt samarbejde

Regionsrådsformanden fastholder samtidigt, at hun som politiker ikke vil blande sig i den faglige proces, der er gået forud for valget af Rigshospitalet. I stedet ser hun nu frem til et bredt samarbejde på tværs af regionerne.

- Jeg har selvfølgelig tillid til Sundhedsstyrelsens vurdering i denne sag. Og derudover er det vigtigt for mig at sige, at vi skal have et bredt samarbejde om børnehjertekirurgien i Danmark, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Samme melding kommer fra Rigshospitalets direktør Per Christiansen. Han understreger, at patienter fra Jylland og Fyn fortsat skal have kontakt til hjertecentrene på enten Aarhus Universitetshospital eller Odense Universitetshospital, der ligesom i dag skal løse en række vigtige opgaver både før og efter selve de kirurgiske indgreb.

- Vi vil hurtigst muligt tage kontakt til de øvrige centre for at drøfte et styrket samarbejde fremover, ligesom vi vil gøre en stor indsats for at skabe den bedst mulige overgang for familierne. Vi har noteret os, at Hjerteforeningen gerne vil følge processen tæt. Det er vi glade for, og vi ser frem til at tale med dem om, hvordan vi kan sikre, at patienterne i bred forstand bliver hørt, siger Per Christiansen.

Tidsplanen for samlingen skal aftales mellem Region Midtjylland og Region Hovedstaden, men samlingen forventes at være på plads i løbet af 2016.

Kontakt:

  • Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten, tlf: 70 20 95 88

Responsible editor