Teknisk fejl i tarmkræftscreeningsprogrammet

I fire af landets fem regioner er der konstateret en teknisk fejl i afsendelse af svar på normale undersøgelser i tarmkræftscreeningsprogrammet.​

​Den tekniske fejl har medført, at også en række af Region Hovedstadens borgere har modtaget flere hundrede ens meddelelser i deres e-Boks og på sms om svar på deres undersøgelse. Vi beklager fejlen  og  de gener, som borgere kan have oplevet i denne forbindelse.

De mange udsendelser skyldtes en teknisk fejl hos det firma, der står for udsendelsen af de normale undersøgelsessvar. Fejlen er nu ophørt, og leverandøren arbejder på at finde årsagen dertil, så det kan undgås, at en lignede hændelse vil ske i fremtiden. 

De berørte borgere vil inden længe modtage et brev, hvoraf det bl.a. fremgår, hvordan man kan få hjælp til at få fjernet de mange meddelelser fra sin e-Boks. Brevene vil blive afsendt i løbet af de næste par dage. 

Spørgsmål

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte vicedirektør Else Hjortsø på telefonnummer 3866 5206

Responsible editor