Nyheder fra Region H - RSS

Nyheder fra Region Hovedstaden

Samskabelse-skal-forny-den-måde-politikerne-udvikler-politik-på-i-Region-Hovedstaden
Kontakt: Annette Precht-Sparre
Skjul fysiske URL-adresser fra søgninger: Nej
Skjul i internetsøgemaskiner: Nej
Emneord: Forsidenyheder på regionh.dk
Virksomhed: Region Hovedstaden
Sideindhold:

Det begyndte med en fancy arkitekttegnet skatehal i Gentofte, som de unge ikke var interesserede i. De unge blev inddraget, og var startskuddet til, at Gentofte Kommune begyndte at udvikle politik på en helt ny måde. Nu følger politikerne i regionsrådet i Region Hovedstaden den nye samskabelsesbevægelse og besluttede tirsdag aften, at der oprettes i alt fire opgaveudvalg, hvor borgere sætter sig sammen med politikere fra regionen og kommuner.

De har valgt "Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen" som overordnet tema for de fire opgaveudvalgs fokusområder, der skal se på, hvordan regionen kan bidrage til sammenhæng og nærhed i det tværsektorielle samarbejde med og om patienten.

En arbejdsgruppe med regionrådsmedlem og Gentofte Kommunes borgmester Hans Toft (C) i spidsen har haft til opgave at komme med oplæg til, hvordan man gennem tættere dialog mellem borgere og politikere kan skabe fornyelse i det politiske arbejde i regional sammenhæng.

"Alle i regionsrådet kan være stolte af, at Region Hovedstaden nu som den første region beviser mod, vilje og evne til at lave reel demokratifornyelse. Fundamentet er aktiv politikudvikling sammen med borgerne fra start til mål. Jeg glæder mig over at have stået i spidsen for dette arbejde og at kunne bidrage med erfaringer fra min egen kommune," siger Hans Toft.

Borgerne skal være en del af politisk proces

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), der også har siddet med i udvalget, understreger, at regionens hospitaler allerede har masser af inddragelse af patienter og pårørende i udvalg og paneler.

"Men de har typisk fokus på løsninger for en enkelt afdeling eller hospital. Med opgaveudvalgene er det politikerne, der sammen med borgere og patienter sætter sig sammen for at finde løsninger, der skal kunne bruges på tværs af alle hospitaler og kommuner. Vi får muligheden for at tale med borgerne direkte uden filter," siger hun.

Opgaveudvalgene skal forankres i den nordlige, sydlige, midterste og centrale (byen) del af regionen. Det enkelte udvalg nedsættes for højest ét år ad gangen, og møderne afholdes på akuthospitalet i det pågældende geografiske område for at skabe nærhed til borgerne.

Det blev besluttet, at de to første opgaveudvalg starter arbejdet i efteråret 2019 og de to øvrige opgaveudvalg i efteråret 2020. Det enkelte opgaveudvalg afslutter sit arbejde efter højest et år ved at præsentere sine anbefalinger på et fællesmøde, hvor hele regionsrådet inviteres.

"Vi vil sikre forankring i det eksisterende politiske arbejde, så opgaveudvalget ikke kommer til at leve sit helt eget liv, men også indtænkes i de indsatser, vi også her og nu arbejder med," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Regionrådsformanden tilføjer, at dette arbejde er et godt eksempel på, at region og kommuner sammen involverer borgere for at finde løsninger i det nære sundhedsvæsen – uden indblanding fra Christiansborg.

Til regionsrådsmødet i juni skal kommissorier for de to første opgaveudvalg i den sydlige og midterste del af regionen forelægges.

FAKTA - opgaveudvalg

Overordnede fokusområder for opgaveudvalgene (skal afgrænses nærmere i det enkelte udvalgs kommissorium):

 • Mennesker med psykisk sygdom og misbrug
 • Børn og unge som patienter
 • Gravide og fødende
 • Forebyggelse og sundhedsfremme

Hvert opgaveudvalg består af 15 medlemmer:

 • 3 regionspolitikere (heraf 1 udvalgsformand og 1 -næstformand), der udpeges af regionsrådet efter den d'Hondtske fordelingsmetode (pladserne fordeles på én gang)
 • 2 kommunalpolitikere, der udpeges via KKR Hovedstaden
 • 10 borgere, herunder fx også patienter og pårørende inden for det geografiske optageområde. Borgerne udvælges efter deres kompetencer - med afsæt i hvad det er for en opgave, at udvalget skal løse. Til gengæld er udvalgene ikke for fagpersoner eller repræsentanter fra organisationer.

Hvert opgaveudvalg skal komme med løsninger til at skabe et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen inden for et afgrænset konkret fokusområde.

Yderligere oplysninger:

 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588
 • Regionrådsmedlem Hans Toft (C), formand for arbejdsgruppen, telefon 4076 0176


Indholdsansvarlig: i:0e.t|regionh login|annette.precht-sparre.01@regionh.dk
Webredaktør: i:0e.t|regionh login|annette.precht-sparre.01@regionh.dk
Notificer ved kommentarer: i:0e.t|regionh login|annette.precht-sparre.01@regionh.dk
Manchet: <div>Region Hovedstaden nedsætter fire opgaveudvalg spredt ud i regionen – tæt på borgere, men de skal sammen tænke i løsninger, der kan bruges på tværs af regionen og hospitalerne<br/></div>
Valid: valid
Vis kommentarer: Vis kommentarer
Seneste publiceringsdato: 16-05-2019 09:04
Ekskludér fra søgeside: Nej
Indeholder nyhedsoprulning: Nej
Første udgivelsesdato: 15-05-2019 14:28
Publiceringsdato: 15-05-2019 14:28
Notificer alle tilmeldte: Nej
Vis samme nedarvet indhold som nærmeste velkomstside: Ja
Vis nedarvet indhold: Ja
Synes godt om: Vis "Synes godt om"
Medtag altid i websteds oprulninger: Nej
Pressemeddelelse: Nej
Top historie: Nej
Udsendes straks: Nej
Vis link som tekst: Nej
Notificer om gennemsyn: Send notifikation om gennemsyn
Dato for første gennemsyn: 12-11-2019 00:00
Interval for gennemsyn: 6 måneder
Note ved gennemsyn: Det er tid til at tjekke, om informationerne på denne side er relevante og opdaterede.
Niveau i organisatorisk oversigt (KUN FOR ADMINISTRATORER): Ikke defineret
Nyhedsområde: Sundhed
/ / Annette Precht-Sparre
Region-Hovedstaden-skaerper-indsatsen-for-at-indfri-FNs-verdensmaal

​Flere lever med kroniske sygdomme, overvægt og rygning, og uligheden i sundhed er markant. Samtidig kalder klimaforandringer på omfattende handling nu. Det er blot nogle af de udfordringer, som Region Hovedstadens handlingsplan for FN&#39;s verdensmål skal bidrage til at løse.&#160;

/ / Morten Kierkegaard
Flere-patienter-skal-bruge-Min-Sundhedsplatform

​Min Sundhedsplatform er en elektronisk patientjournal for patienter på hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland. I løbet af 2019 skal flere patienter på Min Sundhedsplatform. Men hvad er de hidtidige erfaringer? En speciallæge, en patient og en pårørende fortæller.

/ / Christian Hult
Region-Hovedstaden-vil-omdanne-midlertidige-regionsklinikker-til-faste-lægeklinikker
Kontakt: Annette Precht-Sparre
Skjul fysiske URL-adresser fra søgninger: Nej
Skjul i internetsøgemaskiner: Nej
Emneord: Forsidenyheder på regionh.dk
Virksomhed: Region Hovedstaden
Sideindhold:
10.000 borgere i København og Frederiksberg stod sidste år til at stå uden en praktiserende læge, og derfor valgte politikerne i regionen, at de skulle tilbydes lægehjælp på to midlertidige praksisklinikker på Amager Hospital og Frederiksberg Hospital.

Klinikkerne blev oprettet for ét år, mens der er blevet arbejdet på at finde varige løsninger på lægedækningen i området.
Antal aktive lægekapaciteter.PNG
”Siden oprettelsen af klinikkerne er lægedækningssituationen forbedret, men arbejdet med at udvide antallet af læger, tiltrække nye læger og fastholde de nuværende læger til København og Frederiksberg fortsætter. Der er derfor også fortsat behov for lægekapaciteterne i de midlertidige praksisklinikker,” siger formand for Udvalget for forebyggelse og sammenhæng Qasam Nazir Ahmad (Å)

En fast læge til borgerne

På et møde den 24. april 2019 besluttede politikerne i udvalget, at de patienter som er tilknyttet praksisklinkkerne i dag, skal overdrages til praktiserende læger - enten som en almindelig praksis eller som licensklinik, hvor regionen udlejer lokaler til lægen.

Han understreger, at der først og fremmest skal indgås en aftale med PLO-Hovedstaden om etablering af licensklinikker, ligesom lægernes organisation og de to kommuner København og Frederiksberg vil blive inddraget i processen omkring opslag af lægekapaciteterne.

”Det er vigtigt at understrege, at hvis der ikke kommer ansøgninger fra læger, der ønsker at drive klinikkerne videre inden for overenskomstens rammer, sørger regionen for at sikre lægedækningen for borgerne på anden vis. Ingen borgere kommer til at stå uden en læge,” siger Karsten Skawbo-Jensen (C), næstformand i Udvalget for forebyggelse og sammenhæng.

FAKTA om lægedækningssituationen

 • Regionen har i 2017 og 2018 udvidet med 30 lægekapaciteter i almen praksis.
 • Derudover har regionen besluttet at udvide med yderligere 11 lægekapaciteter i løbet af 2019, så de er klar til at tage patienter i 2020.
 • Antallet af aktive lægekapaciteter i almen praksis i regionen er nu stigende: siden oktober 2018 er det åbnet 19 ekstra kapaciteter. 
 • Af de 19 ekstra kapaciteter er de 9 åbnet i Københavnsområdet.
 • Herudover er der 23 tildelte lægekapaciteter, som ikke er åbnet, men forventes at gøre det i løbet af 2019 og 2020. Heraf etableres størstedelen i københavnsområdet. 

Yderligere kontakt:

 • Qasam Nazir Ahmad (Å), formand for Udvalget for forebyggelse og sammenhæng – mobil 4270 4042
 • Karsten Skawbo-Jensen (C), næstformand i Udvalget for forebyggelse og sammenhæng - mobil 5131 6936
Indholdsansvarlig: i:0e.t|regionh login|annette.precht-sparre.01@regionh.dk
Webredaktør: i:0e.t|regionh login|annette.precht-sparre.01@regionh.dk
Notificer ved kommentarer: i:0e.t|regionh login|annette.precht-sparre.01@regionh.dk
Manchet: <div>Lægedækningen i hovedstaden er forbedret, og derfor skal borgerne tilbydes en fast læge i stedet for en regionsklinik<br/></div>
Valid: valid
Vis kommentarer: Vis kommentarer
Seneste publiceringsdato: 10-05-2019 09:18
Ekskludér fra søgeside: Nej
Indeholder nyhedsoprulning: Nej
Første udgivelsesdato: 10-05-2019 09:18
Publiceringsdato: 10-05-2019 09:18
Notificer alle tilmeldte: Nej
Vis samme nedarvet indhold som nærmeste velkomstside: Ja
Vis nedarvet indhold: Ja
Synes godt om: Vis "Synes godt om"
Medtag altid i websteds oprulninger: Nej
Pressemeddelelse: Nej
Top historie: Nej
Udsendes straks: Nej
Vis link som tekst: Nej
Notificer om gennemsyn: Send notifikation om gennemsyn
Dato for første gennemsyn: 07-11-2019 00:00
Interval for gennemsyn: 6 måneder
Note ved gennemsyn: Det er tid til at tjekke, om informationerne på denne side er relevante og opdaterede.
Niveau i organisatorisk oversigt (KUN FOR ADMINISTRATORER): Ikke defineret
Nyhedsområde: Sundhed
/ / Annette Precht-Sparre
Nu-styrkes-forskningen-på-hospitaler-i-Region-Hovedstaden
Kontakt: Christian Hult
Skjul fysiske URL-adresser fra søgninger: Nej
Skjul i internetsøgemaskiner: Nej
Emneord: Nyt til fagfolk; Forsidenyheder på regionh.dk
Virksomhed: Region Hovedstaden
Sideindhold:
Der er godt nyt for diabetespatienter, patienter med sportsskader, børn med OCD, astma- og allergiplagede danskere og mange andre. 

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning har nemlig for syvende år i træk uddelt 25 millioner kroner til forskning på regionens hospitaler.

Sundhed er mere end den daglige behandling

Det er en glædelig nyhed for borgere i hele landet, understreger Lars Gaardhøj (S), som er formand for Region Hovedstadens Erhvervs- og vækstudvalg.

- Sundhed er mere end selve den behandling og omsorg, som vores dygtige personale leverer hver eneste dag på hospitalerne. Et godt sundhedsvæsen er også et forskende sundhedsvæsen, fordi det er på den måde, at vi for alvor kan være et skridt foran og fx finde frem til, hvordan vi kan blive bedre til at tage udgangspunkt i den enkelte patient, siger Lars Gaardhøj.

Skal gavne hele samfundet

Han henviser til, at det er en præmis for midlerne fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning, at forskningen skal komme patienter og borgere til gode og gerne også have en bredere samfundsmæssig betydning.

- Forskerne gør en kæmpe forskel, når de udvikler nye sundhedsløsninger eller skaber en større forståelse for f.eks. OCD eller skizofreni. Men forskning handler også om at skabe vækst i samfundet. Den er med til at udvikle den regionale bio-sundhedsklynge i Københavnsområdet, og det er altså noget, man lægger mærke til i udlandet, siger Lars Gaardhøj.

29 udvalgte projekter støttes

I alt modtog regionen 138 ansøgninger af høj faglig kvalitet, som efterfølgende er blevet nøje gransket og vurderet af et stærkt bedømmelsesudvalg af aktive forskere, inden der er blevet tildelt støtte til i alt 29 forskningsprojekter.

 

Fakta

 • ​Regionsrådet i Region Hovedstaden etablerede Forskningsfonden i 2008 med et ønske om at sætte fokus på sundhedsforskning.
 • Forskningsfonden støtter forskningsprojekter, der har et særligt sigte og/eller understøtter regionens politiske målsætninger.
 • I alt modtog regionen 138 ansøgninger af høj faglig kvalitet, som efterfølgende er blevet nøje gransket og vurderet af et stærkt bedømmelsesudvalg af aktive forskere, inden der er blevet tildelt støtte til i alt 29 forskningsprojekter.
 • Der kunne søges fra tre puljer: En særlig strategisk pulje, hvor temaet i 2015 var forebyggelse, behandling og rehabilitering af lidelser i bevægeapparatet. Her fik to højt kvalificerede projekter i alt 5 mio. kr. i støtte. En pulje på 3 mio. kroner til forskningsprojekter, hvor ansøgeren har en pro¬fessionsbachelor-baggrund. Og en pulje med frie midler til projekter inden for alle aspek¬ter af sundhedsforskningen.
 • I alt er der uddelt 25 mio. kr. fra forskningsfonden i år. De 29 udvalgte projekter har fået støtte på mellem 500.000 og 3,5 millioner kroner.
 • Det er forskerne, som i høj grad er med til at drive sundhedsvæsnet fremad. Det er projekter som de 29, der gør, at lægerne på regionens, ja landets hospitaler kon¬stant bliver bedre til at behandle stadig flere og mere komplicerede sygdomme.
 • Læs mere om de projekter, der har fået penge fra regionens Forskningsfond til Sundhedsforskning 2015 

Yderligere oplysninger

 • ​Lars Gaardhøj (S), formand for Region Hovedstadens Erhvervs- og vækstudvalg, mobil 2892 2598
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 7020 9588

Indholdsansvarlig: i:0e.t|regionh login|christian.hult@regionh.dk
Webredaktør: i:0e.t|regionh login|christian.hult@regionh.dk
Notificer ved kommentarer: i:0e.t|regionh login|christian.hult@regionh.dk
Manchet: <div>Region Hovedstaden bevilger 25 millioner kroner til forskning i bl.a. lidelser i bevægeapparatet, diabetesbehandling, skizofreni, OCD og meget mere</div><div><br/></div>
Valid: valid
Vis kommentarer: Skjul kommentarer
Seneste publiceringsdato: 10-05-2019 08:49
Ekskludér fra søgeside: Nej
Indeholder nyhedsoprulning: Nej
Første udgivelsesdato: 02-07-2015 12:24
Publiceringsdato: 02-07-2015 12:24
Notificer alle tilmeldte: Nej
Vis samme nedarvet indhold som nærmeste velkomstside: Ja
Vis nedarvet indhold: Ja
Synes godt om: Vis "Synes godt om"
Medtag altid i websteds oprulninger: Nej
Pressemeddelelse: Nej
Top historie: Nej
Udsendes straks: Nej
Vis link som tekst: Nej
Notificer om gennemsyn: Ingen notifikation
Dato for første gennemsyn: 30-12-2015 00:00
Interval for gennemsyn: 6 måneder
Note ved gennemsyn: Det er tid til at tjekke, om informationerne på denne side er relevante og opdaterede.
Niveau i organisatorisk oversigt (KUN FOR ADMINISTRATORER): Ikke defineret
/ / Eva Manor Paulsen

Responsible editor