​​​​​

Psykiatriske akutmodtagelser

​Har du eller en af dine pårørende brug for akut psykiatrisk hjælp, kan du henvende dig i en af Region Hovedstadens psykiatriske akutmodtagelser. Akutmodtagelserne dækker forskellige geografiske områder i regionen.​

​Kom ind​ fra g​​​aden​

Du behøver ikke aftale tid for at få behandling i en psykiatrisk akutmodtagelse. 

Hvad​ kan en psykiatrisk akutmodtagelse hjælpe med?

Er du eller en af dine pårørende i en situation, som I føler, kræver øjeblikkelig psykiatrisk hjælp, kan den psykiatriske akutmodtagelse hjælpe. En sådan situation kan fx være: 
  • Selvmordstanker
  • Erkendelse af ikke at kunne håndtere sit liv
  • Voldsom angst
  • Abstinenser
  • Svær depression.​

Erfare​​nt personale 

I en psykiatrisk akutmodtagelse bliver du mødt af erfarent personale, som vurderer, hvilken behandling du eller din pårørende har brug for.

Indlæggelse el​​ler henvisning 

Personalet i de psykiatriske akutmodtagelser har mulighed for straks at tilbyde indlæggelse. Alternativt kan personalet viderehenvise til egen læge, behandling på et ambulatorium eller behandling i distriktspsykiatrien.

Psykiatrisk Akutmodtagelse for børn og unge 

Børn og unge kan få akut psykiatrisk hjælp på Børne- og Ungdomspsykiatrisk akutmodtagelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup.

Døg​nåbent 

De psykiatriske akutmodtagelser i Region Hovedstaden har åbent 24 timer i døgnet. Akutmodtagelserne findes på centrene:

  • Amager
  • Ballerup
  • Glostrup
  • Nordsjælland
  • København

Henv​​end dig på nærmeste psykiatriske akutmodtagelse

Får du eller en af dine pårørende brug for akut hjælp, kan du altid henvende dig på den nærmeste psykiatriske akutmodtagelse. Hvis du tidligere har været eller er i behandling på et af de psykiatriske centre, anbefales du at tage direkte kontakt til dit behandlingssted.​

Hva​​d gør jeg som pårørende?​

Pårørende har altid mulighed for at følge med til den psykiatriske akutmodtagelse. Derudover kan man som pårørende kontakte akutteamet eller det psykiatriske akutberedskab via 1813. 

Find adresser på psykia​triske akutmodtagelser

Redaktør