1. trimesterskanning

Her kan du læse om, hvordan du booker tid til 1. trimesterskanningen på Region Hovedstadens fødesteder​

Alle gravide tilbydes en skanning i 1. trimester mellem 11 og 14 fulde graviditetsuger efter sidste menstruations første dag. Her undersøger vi, om der er liv, om der er ét eller flere fostre, og om fosteret ser normalt ud svarende til graviditetslængden. Det er også ved denne skanning, at vi undersøger, hvor langt du er henne, og fastsætter datoen for forventet fødsel, som kaldes terminsdatoen. Du bliver som regel skannet udvendigt på maven, og det er uden risiko for dig og barnet.

Ved 1. trimesterskanningen har vi også mulighed for at beregne sandsynligheden for Downs syndrom. Downs syndrom er den hyppigste genetiske afvigelse hos fostre og forekommer hyppigere, jo ældre moren er, men forekommer også hos yngre kvinder. 

Vi kan også beregne sandsynligheden for to andre syndromer, som hedder Edward og Pataus syndrom. Disse er meget sjældne genetiske afvigelser, og begge er forbundet med alvorlige udviklingsfejl.

I beregningerne indgår flere faktorer fra både mor og fo​​ster, blandt andet en måling af fosterets nakkefold samt en blodprøve fra moren, som kaldes doubletesten. Hvis fosteret har en øget sandsynlighed for én af de nævnte kromosomsygdomme, tilbydes du yderligere undersøgelse. Langt de fleste fostre med øget sandsynlighed er raske.​ 

Du er velkommen til at have én voksen ledsager med.

Du kan læse mere om 1. trimesterskanning og risikovurdering for kromosomafvigelser på www.patienthåndbogen.dk

Du kan læse mere om skanninger i graviditeten generelt i Sundhedsstyrelsens pjece "Gravid, undersøgelser i graviditeten".

Book tid til skanningen

Book tid til 1. trimesterskanningen på www.minsundhe​dsplatform.dk

Hvis du er under 15 år, over 55 år eller har et mandligt CPR-nummer, kan du ikke booke tid til 1. trimesterskanning i Min Sundhedsplatform. Du skal i stedet ringe til det fødested, du er tilknyttet​​​.​

Redaktør