Hospitalsplan 2020

Region Hovedstaden arbejder hele tiden med, at udvikle sundhedsvæsenet, så vi yder det bedst mulige tilbud til borgerne.

​​​​​​​​​​

Høj faglig kvalit​​et​​

Uanset hvad man fejler, og hvor man bor, skal borgerne være sikre på at blive behandlet med en høj faglig kvalitet.

Landets førende hospita​lsvæsen​

Regionens Hospitalsplan 2020 skal i samspil med regionens andre planer, strategier, politikker og aftaler på sundhedsområ​​​​det sikre, at landets største hospitalsvæsen også fortsat er landets førende hospitalsvæsen.

Find Hospitalsplan 2020 her (pdf-fil, åbner i nyt vindue)   

Årlig revision af Hospitalsplan 2020​

Regionsrådet vurderer hvert år, om der er sket ændringer i planlægningsgrundlaget.

Dette medfører, at specialefordelingen og opgavevaretagelsen, herunder optageområderne for regionens hospitaler skal revurderes, således at hospitalerne kan leve op til de krav, der stilles.

Læs om ændringer i Hospitalsplan 2020, der er vedtaget i 2015

Hospitalsstruktur​​​​​​​​​

Hospitalsplan 2020 udstikker rammerne for regionens hospitalsstruktur frem mod 2020.   

Hospitalsplan 2020 understøtter

  • udvikling af høj kvalitet i behandlingen,
  • hensyntagen til nærhed,
  • brugernes behov og den demografiske udvikling,
  • sammenhængende patientforløb og samarbejde med kommuner og praktiserende læger,
  • driftsoptimering
  • forskning, udvikling og uddannelse,
  • et godt arbejdsmiljø, samt rekruttering og fastholdelse

Specialer og specialister samles ​​​

Vi samler funktioner og specialister på færre enheder for derved at styrke de faglige miljøer. Ved at styrke de faglige miljøer sikrer vi de bedst mulige vilkår for behandling, uddannelse og forskning. Grundtanken er, at ’øvelse gør mester’, og alle borgere skal sikres behandling på et højt fagligt niveau.

​Sammenhængende forløb ​​

Vi skaber trygge sammenhængende patientforløb med fokus på let adgang til den behandling, som patienten har behov for.

​​​Bygger nyt og om ​

For at føre planen ud i livet kræver det, at vi over de næste år moderniserer, bygger nyt og laver nye arbejdsstrukturer for det sundhedsfaglige personale.

Læs mere om hospit​alsbyggerierne

​Hensi​gten​

I 2006 lavede regionens politikere en række hensigtserklæringer for hvordan sundhedsvæsnet i Region Hovedstaden skal se ud. Hospitalsplanen bygger på de hensigtserklæringer.

Læs mere om hensigtserklæringerne (pdf. åbner i nyt vindue)

Politisk aftale​

Hospitalsplan 2020 er dannet på grundlag af en politisk aftale om at revidere hospitals- og psykiatriplanerne. Aftalen blev vedtaget af et flertal i regionsrådet den 25. maj 2010. Regionsrådet har senest vedtaget ændringerne af hospitalsplanen den 22. juni 2015.

Se den politiske aftale om Hospitalsplan 2020 fra juni 2015 (pdf. åbner i nyt vindue)

Hospitals- og Psykiatriplan 2020
I juni 2011 vedtog regionsrådet den anden hospitals- og psykiatriplan. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er en natulig videreførelse af planerne fra 2007, og den bygger videre på de grundsten, som blev lagt med planerne fra 2007.

Hospitalsplan 2020 bygger videre på både planerne fra 2007 og planen fra 2011.
Se Hospital- og Psykiatriplan 2020 (pdf. åbner i nyt vindue)

Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007

I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. De efterfølgende hospitalsplaner er en naturlig videreførelse af planerne fra 2007.


 

Redaktør