Årlig revision af Hospitalsplan 2020

Regionsrådet vurderer hvert år, om der er sket ændringer i planlægningsgrundlaget.

Dette medfører, at specialefordelingen og opgavevaretagelsen, herunder optageområderne for regionens hospitaler skal revurderes, således at hospitalerne kan leve op til de krav, der stilles.