Kontakt Enhed for Byggestyring i Center for Økonomi

Enhed for Byggestyring står blandt andet for den overordnede koordinering af hospitalsbyggerierne i Region Hovedstaden
Koncern ByggestyringEnhed for Byggestyring skaber rammer for videndeling og koordination mellem de store hospitalsbyggerier. Vi udarbejder værktøjer og retningslinjer til at skabe fremdrift og sikre dokumentation. Målet er at sikre, at hospitalsbyggerierne opfylder kvalitetskriterier, tidsplaner og budgetter. Det gør vi ved løbende controlling og ved at underbygge byggeprojekternes dialog med koncerndirektionen, administrationen, det politiske niveau, statslige og kommunale myndigheder, andre regioner og eksterne partnere.

Find kontaktoplysninger og læs mere om enhederne i Center for Økonomi.

Presse og kommuni​​​​​​kation

Kontakt regionens presseteam på 70 20 95 88 eller presse@regionh.dk  


Redaktør