Patientansvarlig læge

​En ny ordning, patientansvarlig læge, skal give dig, der er i komplicerede behandlingsforløb og har kontakt med mange læger, et bedre overblik og større tryghed. Læs her om, hvem, der får tildelt en patientansvarlig læge, og hvordan ordningen fungerer.

Ankermand for dit forløb

Med en længerevarende eller kompleks sygdom og behandling er der ofte brug for en lægefaglig tovholder. Derfor har vi i Region Hovedstaden indført en ny funktion, der hedder 'patientansvarlig læge'.

Din patientansvarlige læge kender dit forløb på hospitalet og har overblikket på tværs af afdelinger og hospitaler. Din patientansvarlige læge:

  • har ansvar for at koordinere og være tovholder for dit samlede behandlingsforløb
  • orienterer og inddrager dig hele vejen igennem dit behandlingsforløb
  • er den, du kan henvende dig til, hvis der er noget, du er i tvivl om, mens du er indlagt. Som oftest vil du få svar senest hverdagen efter din henvendelse.

Hvem får tildelt en patientansvarlig læge?

Patienter med særlige komplicerede forløb får tildelt en patientansvarlig læge, mens de er indlagt på hospital. Det er, hvis du:

  • har et behandlingsforløb på tværs af flere afdelinger, specialer, hospitaler eller regioner
  • har flere behandlingskrævende sygdomme
  • er kronisk syg og har komplekse problemstillinger
  • er i et længerevarende forløb
  • har kræft
  • har et kompleks forløb fx med mange indlæggelser.

Hvem er den patientansvarlige læge?

Det er personalet på den afdeling, du hører til, der vil vurdere og fortælle dig, om du får tildelt en patientansvarlig læge. Spørg endelig, hvis du er i tvivl.

Den patientansvarlige læge er en navngiven læge, og din afdeling vil sørge for, at du får et visitkort eller andet materiale med din patientansvarlige læges navn og information om, hvordan du kan kontakte ham eller hende.

Redaktør