Hjælpemidler i hjemmet

Mange patienter bliver udskrevet tidligt i sygdomsforløbet, og er derfor ofte plejekrævende og mindre selvhjulpne, når de kommer hjem til sig selv. Det øger behovet for hjælpemidler. Se her, hvem der har ansvaret for at hjælpe dig med det rigtige hjælpemiddel m.m.

Hvem kan få et hjælpemiddel?

Du kan få stillet et hjælpemiddel til rådighed til at:

  • afhjælpe dine fysiske eller mentale udfordringer
  • lette din daglige tilværelse i din bolig
  • kunne passe dit arbejde
  • indgå i din behandling
  • aflaste personalet i dit hjem.

Hospitalet udlåner midlertidige hjælpemidler

Hospitalet er forpligtet til at udlåne midlertidige hjælpemidler, hvis du har brug for det i forbindelse med din udskrivelse. Der er tale om hjælpemidler, der er nødvendige for, at du kan klare dig i dit hjem fx en rollator, stokke (krykker), kørestol, toiletforhøjer m.m.

Midlertidige hjælpemidler udlånes af hospitalet i en aftalt periode. Det mest almindelige er tre måneder. I visse tilfælde kan du låne det længere. Normalt er det dig selv, der skal sørge for at transportere hjælpemidlet/midlerne hjem til dig selv eller til et midlertidigt døgnophold og retur igen til den afdeling, der udleverede hjælpemidlet, når du ikke længere har brug for det. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, sørger hospitalet for det. Hvis hjælpemidlet ikke virker, skal du kontakte den afdeling, der udleverede hjælpemidlet, for at få det udskiftet.

Kommunen stiller hjælpemidler til rådighed for brug af plejepersonale

Nogle gange er der brug for hjælpemidler til det plejepersonale, der kommer i dit hjem. Det kan fx være en elevationsseng eller toiletstol. Her er det arbejdsgiveren for det personale, der skal passe dig, som både vurderer og leverer de rigtige hjælpemidler til dit hjem, så man kan forebygge, at personalet ikke kommer til skade. Det gælder, uanset om du også selv har glæde af hjælpemidlet.

Hospitalet stiller behandlingsredskaber til rådighed

Nogle hjælpemidler kaldes også for behandlingsredskaber. Det er hjælpemidler/redskaber, som indgår som led i din behandling og/eller i forsættelsen af dine behandling. Det kan fx være en sonde, kateter, blodsukkermåler, trykaflastende madras eller et iltapparat. Det er din hospitalsafdeling, der i første omgang leverer og betaler udgifterne til dit behandlingsredskab. Nogle udgifter kan senere overgå til kommunerne, eller til en vis egenbetaling.

Et behandlingsredskab udlånes i en aftalt periode. Det mest almindelige er tre måneder. I visse tilfælde kan du låne det længere. Normalt er det dig selv, der skal sørge for at transportere redskabet hjem til dig selv eller til et midlertidigt døgnophold og retur igen til hospitalet, når du ikke længere har brug for det. I de tilfælde hvor det ikke er muligt, sørger hospitalet for det.

Hvis behandlingsredskabet ikke virker, skal du kontakte den afdeling, som har udleveret redskabet for at få det udskiftet.

Hvis du får brug for et nyt hjælpemiddel, når du kommer hjem

Hvis det hjælpemiddel, du har fået med hjem fra hospitalet, ikke opfylder dine behov, skal du hurtigst muligt kontakte den afdeling, der udleverede hjælpemidlet med henblik på at få udleveret et andet hjælpemiddel.

Varigt hjælpemiddel

Varige hjælpemidler kommer på tale, hvis der ikke indenfor en overskuelig fremtid, ser ud til at blive en forbedring i din helbredstilstand. Det er kommunen, der bevilger varige hjælpemidler. Hvis du har en varig nedsat funktionsevne, skal kommunen foretage en konkret vurdering af en ansøgning til hjælpemidlet. 

Du kan selv søge om et varigt hjælpemiddel via et ansøgningsskema på Borger.dk

Redaktør